Malé a střední trolejbusové provozy
(Hradec Králové, Jihlava, M.Lázně, Pardubice, Teplice, Zlín)
a jedna trať navíc1. Hradec Králové
 

 
 Hradec Králové, historicky bezpochyby starobylé české město prožilo ve 30.letech 20. století mohutný architektonický rozmach. Plánovanou stavbu pouliční dráhy se ale nepodařilo realizovat. Díky tomu město zůstávalo bez elektrické trakce v dopravě, zpočátku jezdily ve městě jen autobusy – první autobusy “Autodrah Hradce Králové” vyjely v říjnu 1928 na třech linkách (od počátku tu jezdila pro Hradec typická linka 0). Až po II.světové válce byl dostatek politické vůle prosadit ve městě trolejbusovou dopravu. Hradecké trolejbusy spadají ještě do 40.let, stavět se tu začalo v dubnu 1948. Provoz na první lince od hlavního nádraží do Nového Hradce Králové byl zahájen 2.května 1949. Druhá trolejbusová trať od hlavního nádraží do Slezského předměstí byla dána do provozu ještě téhož roku, 28.října 1949. Obě tratě nebyly dvoustopé v celé své délce, za historickým jádrem města přecházely na jednostopou trať, trať na Slezské předměstí pak byla ukončena kruhovým objezdem.

Pro zahájení bylo dodáno pět trolejbusů Vetra/ČKD TB-51. Tyto vozy vznikly méně obvyklým způsobem, z Francie bylo dovezeno přes 50 skříní, do kterých se montovala elektrická výzbroj z ČKD.

Původní vozovna nepříliš daleko od hlavního nádraží byla od počátku považována za provizorní. Proto se ještě v roce 1951 přikročilo k budování nového dopravního závodu na Slezském předměstí, který byl dokončen v roce 1953. To již byly mezitím dána do provozu ve dvou etapách trať od hlavního nádraží do Kuklen a do Plačic. Úsek Kukleny-Plačice byl postaven opět jako jednostopý, ale na rozdíl od dvou dříve zmíněných úseků zůstal v provozu v nezměněné podobě dodnes, a je tak jediným jednostopým úsekem pojížděným v pravidelném provozu s cestujícímí v obou směrech dodnes v celé České republice! Kromě manipulační tratě do vozovny byly postaveny ještě úseky v centrální části města, čímž vznikl okruh okolo města. Pro posílení provozu byly dodány v letech 1951-1953 ještě další trolejbusy Škoda 7Tr, v počtu 10 kusů.

V roce 1957 došlo k významné přestavbě v oblasti Slezského předměstí, kde byl původní jednostopý objezd zrušen, trať k Cihelně přes Stoletou byla přestavěna na dvoustopou. V roce 1958 byla otevřena další nová trať, tentokrát do Malšovic na jihozápadě města. Totéž období pak bylo počátkem dodávek trolejbusů Škoda 8Tr do města, kterých sem byl dodáno v letech 1957-1961 20 kusů, což umožnilo vyřadit původní Vetry. V roce 1963 pak byla obnovena již jednou zrušená trať ve Slezském předměstí, v roce 1965 pak byla postavena ještě nová trať přes Slezské předměstí sever. V téže době byl provoz posílen 20 vozy 9Tr.

V roce 1965 jezdily v Hradci Králové trolejbusy na rekordních 9 linkách (i když ve dvou případech byl jinak číslovány protijedoucí směry, takže linek existovalo reálně jen 7)
 

Až do roku 1967 dosahovala trolejbusová doprava v Hradci Králové svého maxima. I když byly zrušeny linky 8 a 9, zajišťovaly trolejbusy 2/3 všech přepravních výkonů. V té době se ale radikálně změnil názor na trolejbusy a náhle mělo dojít k jejich postupnému zrušení. Rekonstrukce hlavních tříd ve městě zavinila pozastavení dopravy na některých úsecích, takže centrum města s hlavním nádražím spojovala jen jediná trať, úseky do Slezského předměstí byly pak odtrženy od sítě úplně, v roce 1968 se tak narychlo musela postavit nová spojka k vozovně, aby se vůbec dalo do Slezského předměstí jezdit.

Trolejbusy měly z města zmizet do roku 1979 definitivně. Naštěstí se podařilo i v letech relativní krize (1972-1975) zakoupit 25 trolejbusů Škoda 9Tr, byť některé byly převzaté ze zrušeného provozu v Českých Budějovicích.

Po celá 80.léta probíhala pomalu obnova vozového parku vozy 14Tr, ale nové linky se nestavěly. Po dlouhá období tak byl provoz zajišťován na čtyřech (reálně ovšem na třech) trolejbusových linkách
 

Na počátku 90.let se konečně podařilo prosadit výstavbu dalších tratí. Nejprve byla zatrolejovaná trať bývalé autobusové linky 20 do Nového Hradce Králové (trolejbus dostal číslo 1). Postupně byly obnoveny i některé vnitroměstské úseky, čehož bylo z úspěchem využito při rekonstrukci komunikací ve středu města – trolejbusové linky mohly být zachovány přeložením na paralelní tratě. Jako poslední pak proběhla elektrizace linky 6, čímž byla obnovena zčásti původní trať do Slezského předměstí z roku 1949. Kromě úseku do Slezského předměstí přes Stoletou tak byly obnoveny všechny historicky provozované trolejbusové tratě

V roce 1998 provozoval Dopravní podnik v Hradci Králové následující trolejbusové linky:
 

Kromě již zmíněné jednostopé tratě Plačice – Kukleny provozuje hradecký dopravní podnik další kuriozitu – na trati č. 1 není v úseku Nový Hradec Králové – Kluky trolejové vedení. Pro provoz jsou tak upraveny dva trolejbusy Škoda 14Tr, ke kterým je postaven přívěsný vozík s agregátem, který sníženou rychlostí pohání trolejbusy v tomto úseku. Je to sice hezká kuriozita, ovšem pokud by Škoda Ostrov nad Ohří byla schopna vyrábět ve světě celkem běžné duobusy, mohl by si dopravní podnik toto divadlo odpustit.

Po letech stagnace jsou trolejbusy v Hradci Králové příkladem dobře vedeného provozu. Jako první dopravce v Čechách zde byly zařazeny do provozu nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr. Zásadním nedostatkem je značný souběh autobusové a trolejbusové dopravy. Projekty se proto zaměřují spíše na posílení přepravních vazeb v oblasti Slezského předměstí, a Moravského předměstí (jih, blízko Nového Hradce Králové), aby bylo možno zdejší autobusovou dopravu omezit na minimum.
 

Historický vozový park byl tvořen následujícími vozy:
ev.č.                   výrobce, rok výroby                                   vyřazeny               poznámka
51-55 Vetra-ČKD, 1949 1959-60  
56-58 Škoda 7Tr1, 1951 1964-66  
59-61 Škoda 7Tr2, 1952 1968-70  
62-65 Škoda 7Tr4, 1953 1969-71  
66-67 Škoda 8Tr4, 1957 1969-73  
68-69 Škoda 8Tr5, 1958 1970-75  
70 Škoda 8Tr7, 1958 1971  
71 Škoda 7Tr4, 1955 1975 1959 ex Most (107)
72-78 Škoda 8Tr8, 1959 1972-75  
79-82 Škoda 8Tr9, 1960 1971-75  
83-85 Škoda 8Tr11, 1960 1975 1961 z Prešova (1,3,6) - nebyly tam provozu
86-89 Škoda 9Tr2, 1962 1977-79  
90-93 Škoda 9Tr4, 1964 1979-80  
94 Škoda 9Tr6, 1964 1977  
57-58
vše (ii)
Škoda 9Tr8, 1965 1979-81  
95-99 Škoda 9Tr8, 1966 1979-81  
61-64
vše (ii)
Škoda 8Tr9, 1960 1972-75 1971 z Č.Budějovic (39,40,44,47)
59 (ii) Škoda 9Tr8, 1965 1980 1971 z Č.Budějovic (4)
65,67
69,70
Škoda 9Tr18, 1972 1983-84  
61,66,
77-79
75,82
Škoda 9Tr19, 1973 1984-85  
47,48
50-56
60,62
Škoda 9Tr20, 1974 1986-90  
49 Škoda 9Tr18, 1973 1987 zařazen 1975, určen pro Bergen (Norsko)
37-46 Škoda 9TrHT26 1979 1986-93  
63,64,
68,71-74
76-80
Škoda 9TrHT28 1980 1986-93  
57-59 Škoda 14Tr01, 1983 od 1992 v roce 1984 přečísl. na  01 až 03, 1992 vyřaz.01 a 03, 02 v provozu (viz)

 

Dnešní vozový park tvoří následující vozy:

   
  02 Škoda 14Tr01 1983, školní vůz
  04-08 Škoda 14Tr 1984 odstavené 2000
  09-22 Škoda 14Tr07 1985 většina odstavena 2000
  23-24 Škoda 14Tr07 1986
  25-30 Škoda 14Tr08 1990
  31-32 Škoda 14TrM 1995
  33-34 Škoda 21Tr 1997
  35-36 Škoda 21Tr 1998
  37-38 Škoda 21Tr 1999
  39-48 Škoda 21Tr 1999-2000
  71-75 Škoda 15Tr02 1989
  76-78 Škoda 15Tr03 1990
  79-81 Škoda 15Tr06 1994
  82-84 Škoda 15TrM 1995,1996
Mapa trolejbusové sítě (c) Roman Pavel
Trolejbus 14Tr s pomocným agregátem - Hr.Králové-Kluky