HISTORICKÉ TRAMVAJE R:

Od počátku 60. let je datována snaha zachraňovat některá významná historická tramvajová vozidla v muzeích. Naštěstí se u nás podařilo uchovat dvě rozsáhlé sbírky - jednak je to muzeum městské dopravy v Praze (obsahující ovšem jen pražská vozidla), jednak Technické muzeum města Brna, které uchovává kolekci vozidel z celé České Republiky, jakož i ze Slovenska. Kromě toho ale existuje ještě celá řada vozidel, která jsou v majetku existujících dopravních podniků. Nejvíce v tomto směru vyniká Praha, která má rozsáhlou kolekci tzv. komerčních vozů, které jsou využívány i k pravidelným jízdám, ale stranou nezůstávají ani ostatní podniky, které provozují vždy alespoň jedno vozidlo, které je vždy představováno při různých slavnostních příležitostech a výročích. Zde je jejich přehled

Upozornění: Některé dopravní podniky mají v úmyslu provozovat ještě jiná historická vozidla (Plzeň, Praha, Ostrava). Jedná se ovšem vozidla v různém stádiu rozpracovanosti, event.dosud využívaná jako pracovní (Ostrava). Tato vozidla budou zařazena do tohoto seznamu, jakmile bude zřejmé jejich využití.

BRNO:

Jak již bylo zmíněno, prakticky veškerá vozidla jsou uchovávána v Technickém muzeu, v jeho expozici v Brně-Líšni. Toto muzeum ale bohužen je momentálně prakticky odříznuto od kolejové sítě, protože spojovací trať Lišeň - Stránská skála je pro katastrofální technický stav zcela mimo provoz. Tak je možné se setkat ve městě jen s jednou soupravou motorového a vlečného vozu. Motorový vůz nese číslo 107, a je typickým výrobkem brněnské Královopolské strojírny. Do Brna byl dodán v roce 1943 a vyřazen v roce 1970. Ve stavu s posledního období provozu se ostatně nachází dodnes. Do soupravy s ním je řazen starší motorový vůz 215, výrobek firmy Ringoffer z roku 1925. Oba vozy jsou formálně majetkem TM Brno, nicméně jsou deponovány ve vozovně Pisárky, odkud ale vyjížděly jen velmi sporadicky. To se radikálně změnilo na jaře 1999
Od 1.května je v provozu v Brně nová tramvajová linka 130 vedená v trase Náměstí Svobody - Nové Sady - Česká - Hlavní nádraží - Novolíšeňská a zpět. Jak vyplývá z označení, je linka zřízena při příležitosti 130.výročí městské dopravy v Brně a je obsluhovaná historickou soupravou vedenou vozem 107. Vozy odjíždí do 12.září každou sobotu a neděli ve 13:00, 14:30, 16:00 a 17:30 z Nových Sadů. První dva spoje mají ze zastávky Novolíšeňská přípoj historickým autobusem do expozice městské dopravy Technického muzea Brno. Na lince platí zvláštní jízdné 15,- Kč.
Linka nebude v provozu 12.6.,13.6. a 4.9.1999

LIBEREC:

Jediným muzejním vozem zdejšího dopravního podniku je vůz číslo 88, výrobek firmy Ringhoffer z roku 1929. Tento vůz byl ovšem dodán do Ústí nad Labem, teprve v roce 1970 byl přesunut do Liberce, kde byl po jisté období používán jako kolejový brus. Bohužel, toto vozidlo se nepodařilo zprovoznit ani k 100.výročí DP Liberec. Nakonec se popudem pro jeho obnovu staly až oslavy 100.výročí městské dopravy v "domovském" městě - Ústí nad Labem. Při této příležitosti byla konečně provedena oprava do vystavovatelného stavu, vůz byl po dobu ústeckého výročí vystaven na Mírovém náměstí. Zatím zbýválo dokončit elektrickou výzbroj a interiér, ale to se podařilo ještě v roce 1999. Vůz je tak jediným úzkorozchodným tramvajovým vozidlem v České republice, který bude možné vidět v akci.
Dalším vozidlem, které by mělo být rekonstruované jako muzejní je vůz T2 ev.č. 32, vzhledem k pořízení ojetých vozů T2 to nicméně asi chvíli potrvá.

ČESKÁ REPUBLIKA - Liberec, muzejní vuz 88

MOST

I Most provozuje svoje "muzejní" vozidlo, je ovšem kuriozitou, že se jedná o jeden z nejmodernějších tramvajových vozů. V polovině 70.let byly vyvíjeny pro SSSR nové vozy typu T5B6. První dva prototypy byly dokončeny v roce 1976 a byly testovány v Praze pod čísly 8009 a 8010. Pro pražské ulice se ale nehodily vzhledem ke své šířce 2600 mm. Byly proto ještě téhož roku předány do zkušebního provozu do Mostu. Tam tyto vozy vydržely dva roky, poté byly ještě testovány v Kalininu v SSSR (dnešní Tver). Odtud pak byly v roce 1979 vráceny výrobci, který je za výhodných podmínek prodal znovu do Mostu, kde pod čísly 272 a 273 jezdily až do roku 1990 - kvůli omezením, které vyplývalo z jejich šířky se nemohly míjet na meziměstské trati, proto obvykle jezdily jen na lince 2 mezi nádražím a městem, resp. až do Velebudic od roku 1981. Po vyřazení byl vůz č. 273 ponechán jako "historický", zatímco 272 sloužil jako zásobárna náhradních dílů. Vůz 273 proto výjimečně při různých příležitostech vyjíždí na zvláštní jízdy - ne ovšem příliš často...

Most, tramvaj T5
Most, tramvaje T5 a T3
 

OLOMOUC:

Olomouc udržuje soupravu motorového vozu 223 a vlečného vozy 99. Je poněkud kuriózní, že ani jeden z těchto vozů nebyl dodán do tohoto města nový. Motorový vůz je výrobek firmy Ringhoffer, a byl vyroben v roce 1930 pro Prahu jako číslo 2238. Do Olomouce se dostal v roce 1973, už jako pracovní vůz. Vlek je pak relativně moderní, byl vyroben v roce 1951 pro ostravský dopravní podnik. Oba vozy byly do vystavovatelného stavu uvedeny v roce 1989 a poměrně často jsou s nimi pořádány zvláštní jízdy městem - obvykle při různých výročích. Na 100.výročí se olomoucký dopravní podnik na tuto akci připravoval s náležitým předstihem. Nejvýznamnějším počinem byla rekonstrukce původní olomoucké tramvaje č.16 z roku 1914 do původního stavu. Tento poměrně malý vůz byl typickým reprezentantem tramvají první generace v Olomouci a vzorná rekonstrukce do původního stavu po dodání je bezpochyby záslužným počinem..

Olomouc, historická souprava u nádraží
 

OSTRAVA:

Velmi pěkná kolekce je k dispozici v DP Ostrava. Zdejší dopravní podnik se snaží rozumně zdokumentovat svojí historii, takže jeho kolekce obsahuje 7 vozů od nejstarších vozů z roku 1919 až po vozy T1 nebo T2. Nejzajímavější je vůz č. 25 z roku 1919, výrobek vagónky v Kopřivnici. Ten byl v provozu až do roku 1972 (některé prameny udávají rok 1971), kdy byl používán jako služební vůz. Dalším vozem je vůz č. 50, výrobek Královopolské strojírny, vůz pocházející z první dodávky tramvají do sjednoceného dopravního podniku v Ostravě v roce 1949. V provozu byl přitom až do roku 1982, o šest let později byl pojat do stavu muzejních vozidel. K tomuto vozu bývá často řazen vlečný vůz 219, rovněž výrobek Královopolské strojírny z roku 1951. Druhou stálou soupravou je pak dvojice motorového vozu 94 a vleku 269. Oba tyto vozy byly dodány pro Vítkovickou závodní dráhu (m.vůz roku 1949, vlek 1953), která až do roku 1953 provozovala v Ostravě samostatné tratě Vítkovice-Pískové doly a Mar.Hory - Brušperk, a teprve v tomto roce byla sjednocena do Dopravního podniku města Ostravy, který převzal její vozový park a zmíněné muzejní vozy vyřadil v roce 1976.
Poslední dva vozy pak jsou již moderní konstrukce, je to jednak čtyřnápravový vůz typu T1 ev.č. 528 z roku 1957, jednak vůbec nenjnovější přírůstek muzejní kolekce - vůz T2 ev.č. 681, vyřazený až v únoru 1998. Všechny vozy vyjíždějí při nejrůznějších příležitostech do ulic města, poslední dva ovšem méně často.
Unikátem je motorový nákladní vůz 106, výrobek z roku 1951, který na ostravských kolejích setrval až do roku 1972.

Ostrava, historický vůz T1
 

PLZEŇ:

Dopravní podnik Plzně udržuje ve vozovně Skvrňany sice pouhá dvě muzejní tramvajová vozidla, první z nich je ovšem korunní klenot všech českých muzejních tramvají, vůz č. 18, pocházející z první série tramvají dodaných Křižíkem v roce 1899. V posledních letech byl tento vůz výtečně zrestaurován do původního stavu. Druhým vozem je pak čtyřnápravový vůz typu T1 ev.č. 121, který byl jako poslední svého typu v celé ČR vyřazen v roce 1987. Jeho stav kalí snad jen jeho otřesný modrý nátěr, který nekoresponduje s žádným jeho dřívějším stavem. Oba vozy lze najmout pro zvláštní jízdy, na plzeňských ulicích se ale vyskytují poměrně sporadicky.
Plánuje se ještě rekontrukce dalšího vozu č.80, což je ale původem pražský vůz z roku 1908-1909. Jeho rekonstrukce bohužel nebyla dokončena ani k 100 výročí městské dopravy.

PRAHA:

Jak již bylo zmíněno, většina pražských tramvají je umístěna v Muzeu městské dopravy ve vozovně Praha Střešovice. Ve stejném objektu je ale deponovaná sbírka "komerčních" tramvají, která pravidelně vyjíždí na zvláštní jízdy. V poslední době byl rekonstruován v Pars DMN Šumperk motorový vůz 240 z roku 1908, který se tak stal nejcennějším exponátem této kolekce. Kromě něj jsou ale k dispozici i takřka identické vozy 349 a 351, oba pocházející z roku 1915. Meziválečné vozy jsou zastoupeny vozy 2110 z roku 1928 a 2210 z roku 1932. Kromě nich je ještě ve sbírce populární ponorka 3062 z roku 1942. Vlečné vozy jsou zastoupeny jednak meziválečnými vleky 1200 a 1202 z roku 1928, stejně tak i válečnými vleky 1522 a 1530. Sbírku historických vozidel doplňuje i jediný poválečný vlečný vůz. 1562 z roku 1946.
V roce 1998 se park komerčních vozů rozrostl o vlečný vůz 648, dodaný v roce 1909, se kterým se počítá do soupravy s již zmíněným vozem 240. V ŽOS Krnov je na opravě další motorový vůz ev.č. 412, který bude dohotoven příští rok na jaře, ovšem s novostavbou vozové skříně (úplně původní byla zničena v roce 1944 po srážce vozu s parní lokomotivou, první novostavba z roku 1946 byla poněkud atypická).
Pro zvláštní jízdy jsou ale k dispozici i relativně moderní vozidla, jednak prototyp vozu T4 5500, jednak vozy 5601 a 5602, což jsou vlastně upravené vozy T3. V poslední době se objevují snahy rekonstruovat pro zvláštní jízdy i zachovalý druhý prototyp vozu T1 ev.č. 5002 (když první prototyp 5001 je majetkem pražského muzea, a vůz 5064 je v TM Brno).
Historické vozy zajišťují obvykle od dubna do října provoz zvláštní historické linky 91, která obvykle jezdí v polookružní trase od Výstaviště přes centrum města zpět na Výstaviště, a její návštěvu rozhodně lze doporučit...
Nikoliv sice tramvají, ale přesto historickým kolejovým vozidlem v provozu s cestujícími je třívozová souprava metra 1083+1084+1085 typu Ečs.

Fotografie historických vozidel:
Praha, muzejní tramvajový vůz 2110, Balabenka ph-his01.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 349, Strossmayerovo náměstí ph-his02.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 3083, Mánesův most ph-his03.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 2210, Mánesův most ph-his04.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 357, Mánesův most ph-his05.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 88, Palachovo náměstí ph-his06.jpg
Praha, muzejní tramvajový vůz 500, Palachovo náměstí ph-his07.jpg


Tato stránka (c) 1998 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografie a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při zachování pramene.