Trolejbusy v Ústí nad Labem

Tragické zrušení tramvají v Ústí nad Labem v létě roku 1970 bylo ihned omlouváno tím, že namísto zastaralých tramvají bude ve městě zavedena moderní trolejbusová doprava. Ale definitivní rozhodnutí se neustále odkládalo - doba nebyla příznivá vzniku něčeho takového. Trvalo nakonec celých 14 let, než se podařilo tuto stavbu realizovat. Až v roce 1984 se pozvolna začalo s výstavbou trolejbusové sítě, prozatím v severozápadní kopcovité části města. Po několikaletém budování se až v listopadu 1987 podařilo uskutečnit krátkou zkušení jízdu trolejbusem 14Tr. Pravidelná doprava pak byla zahájena až 1.července 1988, kdy vyjely trolejbusy Škoda 14Tr na první pravidelné lince č. 51 Holoměř - Stříbrníky. Jezdilo se ovšem jen ve špičkách pracovních dnů, a to v intervalu 20 minut.

Provoz tehdy ležel na bedrech pětice trolejbusů Škoda 14Tr čísel 401-405. Linka si získávala postupně popularitu, a záhy se ukázalo, že trolejbusy 14Tr nestačí kapacitně. Veškeré další nákupy proto byly již směřovány pouze na typ 15Tr, vozy 14Tr byly postupně staženy jen na noční spoje, s tím, že výhledově budou prodány, což se ale nepodařilo.

Ještě v závěru roku došla první dodávka 19 trolejbusů 15Tr (501-520, bez 508) které už zaji Asťovaly přepravu na nové lince 52 Severní Terasa - Všebořice.

Vcelku překotný rozvoj tratí pokračoval i v roce 1989, kdy vyjely trolejbusy na dalších tratích v severní část i města - na lince 55 Mírové n. - Severní Terasa, ovšem v nové trase přes Hornickou ulici. V roce 1990 pak trolejbusy začaly vyjíždět poprvé na noční linky. Následujícího roku se již jezdilo i do sídliště Dobětice, rok 1992 byl ve znamení otevření trolejbusových tratí do sídliště Krásné Březno, pod Vyhlídkou. Následující rok pak začaly jezdit trolejbusy i na polokružní trati v Klíši, v září téhož roku se vyjelo i na třetí trati na Severní Terasu.

V roce 1994 se začalo konečně jezdit i západní směrem do Předlic. Tamní trolejbusová linka 57 ovšem byla poněkud nešťastně ukončena právě ve Starých Předlicích, odkud ale většina cestujících pokračovala dále buď do Trmic nebo do Chabařovic. To bylo také příčinou malého využívání této linky. neboť většina cestujících dala přednost autobusům. To se také stalo nakonec důvodem pro podstatné omezení provozu na lince, která jezdila jen ve špičkách pracovních dnů, ato až do srpna 1995, kdy byly otevřeny další tratě ve východní části města, na sídliště Skalka a do Mojžíře. Pak bylo upraveno i směrování autobusových linek v Předlicích, takže linka 57 začala jezdit celodenně. Tento rozvoj sítě byl také prozatím poslední. 
Ve druhé polovině 90.let se projevovalo negativně chaotické přeuspořádávání dopravy. Došlo k několika změnám, experimentovalo se s napájecími autobusovými linkami. Krátce byla v provozu posilová linka 59, na které opět jezdily za denního světla vozy 14Tr. Tyto změny většinou neměly dlouhé trvání a většinou se opět předělávaly. Negativní vliv na trolejbusovou dopravu má rovněž prodloužení intervalu na 15 minut.
Pro nejbližší období se počítá především se stavbou trolejbusové tratě na východní břeh Labe, do Střekova. Dalším možným rozvojem by mohla být trať k hypermarketu v Trmicích (čímž by se zlepšila provozní situace na beznadějně nevyužívané trati do Starých Předlic). V plánu je rovněž zakoupení nízkopodlažních vozidel 22Tr.

V provozu jsou tak k 1.1.2001 následující vozidla...
Škoda 14Tr 401-405 1987
Škoda 15Tr02 501-520 1988, vůz 508 1990
Škoda 15Tr03 521-539 1989, vůz 532 1990
Škoda 15Tr 540 1988, převzat ze Zlína 1991
Škoda 15Tr08 541-550 1992
Škoda 15Tr10 551-555 1994
Škoda 15TrM 556-560 1995
Škoda 15TrM 561-562 2000
 

...na následujících linkách:

51 Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Mírové náměstí - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Skalka
52 Klíše lázně - Nemocnice - Divadlo - Mírové náměstí - V Rokli - Mírová - Severní Terasa
53 Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Mírové náměstí - V Rokli - Stříbrníky - Dobětice
54 Všebořice - Bukov - Divadlo - Mírové náměstí - V Rokli - Stříbrníky - Dobětice
55 Mírová - Hornická - Divadlo - Mírové náměstí - Výstupní - Žežická
56 Všebořice - Bukov - Poliklinika - Divadlo - Mírové náměstí - Výstupní - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou
57 Staré Předlice - Nové Předlice - Divadlo - Mírové náměstí - Jungmannova - Krásné Březno - OD Květ - Mojžíř
58 Klíše lázně - Nemocnice - Divadlo - Mírové náměstí - Výstupní - Krásné Březno - OD Květ - Skalka
59 Klíše lázně - Nemocnice - Divadlo - Mírové náměstí - Pod Vyhlídkou
 

Mapa sítě k nahlédnutí zde - manipulační tratě, není aktuální (c) Roman Pavel
Aktuální mapa linkového vedení 2001 - (c) DP Ústí  nad Labem

 Tato stránka (c) 1998-2001 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.