Trolejbusy v Českých Budějovicích

„Skleróza je báječná nemoc - umožňuje neustále se radovat z nových věcí“. Touto větou lze snad nejstručněji přblížit historii provozu trolejbusů v Českých Budějovicích, kam se trolejbusy vrátily na počátku 90.let již potřetí.

Třetí trolejbusový podnik tu začal vznikat od roku 1989, kdy se započalo se stavbou nové vozovny v prostoru poblíž železniční zastávky České Budějovice sever. Při stavbě nové sítě se počítalo především s výstavbou tratí severozápadním směrem do sídlišť, kam také byla postavena první, prozatím zkušební trať. Poprvé vyjely zde trolejbusy na dvou linkách 14 a 17 do sídlišť Vltava a Máj 2.května 1991. Pro provoz bylo k dispozici 15 trolejbusů typu 15Tr, které poprvé v České republice byly konstruovány pro napájecí systém 750 V, narozdíl od dosavadních 600 V použitých do té doby všude v České republice.

V červnu 1992 vyjely trolejbusy (včetně další série vozů 15Tr) na nový úsek linky 2, která tehdy vedla od hlavního nádraží do obce Borek, již za hranicemi Českých Budějovic, 1.září téhož roku se ovšem začalo jezdit i na jižní části této linky do Nemanic a Rožnova.

Dalšího rozvoje dosáhla síť až v roce 1995, kdy byl dána do provozu linka 3 ze Suchého Vrbného do Papíren, z valné většiny ovšem používala již existující trolejové vedení. Stejně tomu bylo i u zatím posledního úseku přes sídliště Šumava, který je dlouhý zhruba 1500 metrů, ale vhodně doplňuje trolejbusovou sít, takže umožňuje vést další dvě nové linky.

V roce 1998 ovšem došlo k připravované stavbě nového mostu, po kterém jsou vedeny všechny „sídlištní“ trolejbusové linky. Stávající most byl proto posunut (!) o zhruba 100 metrů jižněji, došlo proto k výstavbě zcela nové trolejbusové trati Strakonickou ulicí a po Novém mostě, kudy budou linky odkloněny. Po ukončení rekonstrukce byla trasa zachována pro výjezdy trolejbusů, ale je po ní vedena i pravidelná linka.

V tomto roce také mělo dojít ke zrušení „monopolu“ trolejbusů 15Tr na tuto síť a měly by být nakoupeny nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr.. Dodávka těchto vozidel se ale bohužel odsunula na rok 1999, kdy byly dodané vozy 43-46, které na podzim roku 2000 doplnil vůz 47. Současně s tím bylo také předěláno linkové vedení trolejbusů. Linka 15 je obsluhovaná výhradně nízkopodlažními vozy 21Tr, na ostatních jezdí vozy 15Tr. Zajímavostí je omezení provozu do čtvrti Borek (linka 2), kam se nyní jezdí v intervalu 90 minut.

V provozu jsou tak následující vozidla...
 
Škoda 15Tr 01-15 1990, vůz 12 vrácen výrobci
Škoda 15Tr 16-40 1991
Škoda 15Tr 41,42 1992
Škoda 21Tr 43-47 1999-2000
...na následujících linkách:
 
2 Rožnov - Borek
3 Suché Vrbné - Sídliště Máj, kolem nádraží
14 papírny - nádraží - sídliště Máj
15 Rožnov - sídliště Vltava, přes sídliště Šumava
17 nádraží - sídliště Máj, přes nový most

Mapa sítě k nahlédnutí zde tratě (stav 1998!!!!) (c) Roman Pavel
Aktuální linkové vedení (c) DP České Budějovice

Škoda 15Tr před Hlavním nádražímTato stránka (c) 2001 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.