Tramvaje v Praze 1875-1999
III.  Epocha - Mezi nicotou a věčností (1926-1959)

Pražské tramvaje vstoupily do roku 1926 ve vcelku stabilizované podobě. Běžela jako obvykle obnova vozového parku, byla rozestavěna celá řada nových tramvajových tratí. Vzhledem k tomu, že Elelektrické podniky nemohly zavádět tramvaje všude tam, kam by bylo potřeba, začaly již na sklonku roku 1925 jezdit první autobusové linky. Přestože ještě řadu let fungovaly jako prosté napaječe tramvajových tratí, nikdo nemohl tušit, že se autobusům málem podaři vytlačit tramvaje z města ven.
V polovině 20.let končily pomalu svojí životnost první motorové vozy z počátku století. Byly sice hojně přestavovány na vlečné vozy, ale i ty bylo nutné nahrazovat, protože současně bylo nutno vyřazovat stareé motorové vozy, které zhusta byly ještě vyrobeny pro koňskou dráhu. Potřeba poměrně velkého počtu vozidel tak vedla ke konstrukci v podstatě jednotného typu motorového a vlečného vozu. Motorové i vlečné vozy byly dodávány poprvé kromě tradičního dodavatele, kterým byl Ringhoffer také z Vagónky v Kolíně, v obou případech ovšem šlo o stejné vozy stavěné podle jednotné dokumentace. V tomtéž období se také měnilo označování jednotlivých řad, protože motorové vozy dosáhly čísla 500, odkud byly dále již číslované vlečné vozy. Přikročilo se proto k označování motorových vozů řadou 20xx. Staré vozy ovšem nebyly přečíslovány, existovaly tak dvě číselné řady.
Nové číslování si také vynutilo změny v číslování nákladních vozů, kde motorové vozy dostaly novou řadu 4000, zatímco vlečné nákladní vozy řadu 5000.
Od roku 1920 také průběžně stoupal počet tramvajových linek, jejich počet se tak dostal na číslo 23, což bylo typické číslo, které (až na dílčí změny) se udrželo až do 50.let
Administrativní vytvoření Velké Prahy v roce 1922 vyvolalo větší tlak na stavbu nových tramvajových tratí. Již bylo zmíněno, že docházelo ke zřizování autobusových linek, ale na významnější spoje byly pochopitelně budovány tramvajové tratě. První větší "venkovskou" tratí tak byla zpočátku jen jednokolejná trať do Braníka, následovaly ovšem další tratě, namátkou do Dejvic, Hrdlořez, Radlic, Hlubočep, Podbaby, Spořilova, Kačerova, Hloubětína i jinam.
V roce 1929 se jezdilo na následujících linkách:
(použity jsou opět pokud možno současné názvy)


Ve 30.letech se stavební činnost díky hospodářské krizi poněkud utlumila. Stále se však alespoň v omezené míře stavělo dále, což mělo jistě pozitivní vliv na (ne)zaměstannost v Praze. Na počátku 30.let se také začalo uvažovat o modernizaci tramvajové dopravy. Stávající tramvajové vozy pomalu přestávaly svojí kapacitou vyhovovat. Řešení, které už jinde existovalo v podobě jednosměrných vozů v Praze prozatím nešlo moc použít, protože tramvajová síť nebyla zatím příliš často vybavena smyčkami. Podařilo se ale prosadit stavbu dvou souprav tzv. dvojčitých motorových vozů. Šlo o pozoruhodnou konstrukci dvou v zásadě jednosměrných motorových vozů, které byly spřaženy k sobě zadními čely, měly pochopitelně jen jedno řidičské stanoviště, dveře byly ale na obou stranách (vozy měly střední vstup). Dohromady tak celá souprava tvořila obousměrnou jednotku. Vozy nesly označení 3001-3004, vozovou část vyrobil Ringhoffer, elektrická část byla u jedné soupravy výrobkem Škody, u druhé ČKD.
Obě soupravy byly vlastně prvním vozem moderní koncepce v Praze, jejich konstrukce se ale prozatím neprosadila.
Ve druhé polovině 30.let byly již tramvajové smyčky postaveny na více místech, proto bylo možné uvažovat o konstrukci jednosměrných vozů. Dodávaly se tak nové vozy, pro jejichž na tehdejší dobu neobvyklý tvar dostaly jméno Ponorky. Nesly označení od 3005, do roku 1942 jich bylo dodáno 64 kusů.
Od roku 1936 byla tramvajová síť doplňovaná i trolejbusy (viz samostatný materiál)
Okupace Československa a válečné události měly pochopitelně vliv i na provoz městské hromadné dopravy. Nejprve to byl nucený přechod na pravostranný provoz (k němuž se ovšem Československo chystalo už od roku 1929 a měl být stejně k 1.červenci 1939 zaveden). Vlivem vzrůstu zaměstnanosti v průmyslu pro válečné potřeby prudce stoupla hybnost obyvatelstva, aniž by se to ale projevilo na růstu městské dopravy. Naopak, postupné omezování autobusové dopravy, nejprve ve vnitřním městě, postupně i na jeho okrajích zavinil nárůst cestujících v tramvajích o 50 procent oproti roku 1938! To vše při nezměněném rozsahu sítě, zhruba ze stejným počtem tramvají.
Významná změna se ovšem udála v organizaci provozu, denní linky tramvají byly sice omezovány, takže přestávaly jezdit okolo 22.00, ale namísto toho byly od roku 1942 zavedeny zcela nové tramvajové noční linky označené písmeny A až F. Ty jezdily mezi 23.00 a 4.20. Podle jízdního řádu sloužily oficiálně přednostně pro dopravu do zaměstnání a pro přesun mezi pražskými nádražími. Všechny linky jezdily v intervalu 40 minuat a sjížděly se v přesupním bodě u dnešního Masarykovo nádraží. Tento provoz se udržel až do ledna 1945, kdy byl bez náhrady zrušen.
Od zimy 1944 začal provoz upadat, vzhledem k hospodářskému vyčerpání Německa. Kromě již zmíněného zrušení noční dopravy byly v únoru 1945 omezeny kromě špiček i všechny denní linky, některé byly zcela bez náhrady zrušeny. Tramvaje přestaly jezdit v celém městě ze známých důvodů v odpoledních hodinách 5.května 1945.
Od 16.května se postupně rozjižděly jednotlivé tramvajové linky, směrování linek zůstávalo zhruba stejné jako za okupace. Obnovy se dočkal i vozový park, zatím ještě v podobě dvounápravových vlečných vozů ze středním vstupem (vycházely ještě z předválečné konsttrukce). Roku 1948 se zakoupilo dalších 30 jednosměrných dvounápravových vozů. Ty vycházely z konstrukce "ponorek", ovšem měly již troje dveře, změny byly i v elektrické výzbroji (obdrždely čísla 3069-3098).
V letech 1948-1959 došlo opět ke značnému rozvoji sítě. Počítalo se hned od konce druhé světové války s obnovením prací na podpovrchové tramvaji, zatím se stavěly úseky na povchu - většinou prodloužení v rozsahu jedné stanice, zejména na Zámečnici v Motole a ve Vokovicích. V roce 1948 byla postavena sice krátká, ale provozně nesmírně významná trať v ulici Na Florenci, která významně odlehčila přetížené tramvajové trati přes Poříčí. V letech 1948-1951 se dočkala rozvoje i hloubětínská oblast, když byla z dnešního nám.OSN prodloužena tramvajová trať do Hloubětína, poté byla vybudovaná manipulační trať mezi Novým a Starým Hloubětínem, a v prostoru u této tratě byla postavena nová tramvajová vozovna, do dnešních dnů nejnovější vozovna v Praze! Další tratě se stavěly na Petřiny a do Hostivaře.
Kromě slibovaného a stále odkládaného metra se také pracovalo na vývoji zcela nového tramvajového vozu, který měl nahradit a zlepšit veškerou dopravu.
Jeho zrod lze vlastně klást do roku 1929, kdy se v USA jednalo o tom, jak zabránit úpadku tamní tramvajové dopravy. Na jednání elektrotechnických firem a zástupců provozovatelů tak vznikl kocepčně zcela nový tramvajový vůz, který zavrhl všechny předchozí standardy. Čtyřnápravový  tramvajový vůz pojmenovaný PCC, se zcela novou elektrickou výzbrojí, jednoduchým ovládáním (namísto koncepčně zastaralého kontroléru moderní zrychlovač), prostornou, většinou dvoudveřovou karosérií a celou řadou dalších zlepšení se začal ve 30.letech masově vyrábět.
Český výrobce, firma Ringoffer měla tehdy kontakty s celou řadou elektrotechnických firem po celém světě, mimo jiné i s firmou Westinghouse, která patřila (v oblasti elektrické výzbroje) k vůdčím firmám na voze PCC. S touto firmou platila dohoda o vzájemné výměně licencí, což vedlo i k tomu, že firma Westinghouse předala firmě Ringhoffer dokumentaci k vozům PCC. Za poněkud nejasných okolností dorazila tato dokumentace do firmy Ringhoffer, tehdy už Ringhoffer-Tatra, později jen Tatra Smíchov až v roce 1946. Ihned se začalo s vývojem vlastního vozidla, ale jeho stavba nebyla jednoduchá a až roku 1951vyjel první prototyp vozu T1 5001.
Zkoušky nového vozu nebyly jednoduché, protože tramvajová síť nebyla na koncepčně zcela nový vůz připravena. Nový vůz jezdil hlavně na lince 4, která jezdila ve značném úseku samostatně. Další vozy 5002-5025 byly pak dodávány mezi roky 1952-1955.
Nutno říci, že zavedením těchto tramvají do pravidelného provozu tramvajová síť spíše utrpěla. Vozy T1 nemohly v souběhu s ostatními tramvajovými linkami na kterých jezdily dvounápravové vozy využít svojí vysokou cestovní rychlost, díky větší hmotnosti vozů se zhoršoval stav kolejového svršku, na větší zatížení nebyly připravené ani měnírny elektrického proudu. Teprve po několika letech se provoz s vozy PCC stabilizoval, od roku 1956 pak jezdily v Praze i první dva prototypy vozu T2.
V kolejové síti druhé poloviny 50.let se urychleně stavěly smyčky, tam kde to nebylo možné z prostorových důvodů to byly alespoň kolejové trojúhelníky. Začala výstavba nového silničního systému, v souvislosti s tím se rekonstruovala řada úseků tramvajových tratí. Nové tratě se už stavěly v omezené míře, přednost se dávala spíše trolejbusům. V roce 1959, kdy byla prodloužena tramvajová trať do Braníka dosáhla síť rekordních 159 kilometrů tramvajových tratí (ve stejné době přitom byla na svém maximu i trolejbusová síť). V provozu byly následujicí linky:


Možná takovým předznamenáním následujícího těžkého období bylo zrušení nejkrásnější pražské tramvajové trati, dne 31.12.1959 byl zastaven provoz na úsku linky 1 mezi Právnickou fakultou, Staroměstským náměstím, Celetnou a Prašnou Bránou - vzhledem k značným otřesům, které nesvědčily středověkým domům. V příštím období budou následovat další...
 
 
 
Předchozí kapitola  

Přehled otevírání jednotlivých tratí: (1926-1959):
(použity opět pokud možno aktuální názvy)
Soběslavova - Čechovo náměstí 6.6.1926
vozovna Střešovice - Dlabačov 6.6.1926
Hládkov - Dlabačov 6.6.1926
Prašný most - Dejvická 7.6.1926
Dejvická-Hadovka 12.11.1926
Křížová - Radlice 16.6.27
Výtoň - Vyšehradská 20.6.1927
Zlíchov - Hlubočepy 20.7.1927
Michle - Chodovská 1.3.1928
Malovanka-Vypich 1.8.1928
Dělnická - Libeňský most 29.10.1928
Dejvická - Podbaba 19.12.1928
Chodovská - Spořilov 12.10.1929
Pankrác-Kačerov 29.5.1930
Hadovka-Vokovice 13.7.1930
Harfa-Hloubětín 23.5.1931
Botanická zahrada - nádraží Vyšehrad 25.6.1931
Vápenka - Hrdlořezy, Spojovací 9.8.1931
Palmovka-Libeňský most 28.9.1931
Strossmayerovo náměstí - Bubenská 5.6.1932
Vozovna Střešovice-Ořechovka 23.10.1932
Cementárna - Ledárny Braník 6.1.1933
Vokovice-vozovna Vokovice 6.1.1933
Čechovo nám. Vozovna Strašnice 6.1.1935
Nádr.Holešovice - Pelc-Tyrolka - Vychovatelna 17.1.1936
Olšanské náměstí - Nákladové nádraží Žižkov 1.7.1936
Průběžná - Zahradní Město 18.10.1936
Vinice - Nové Strašnice 7.3.1937
Želivského - Ohrada 7.10.1937
Vypich - Bílá Hora 17.10.1937
Zámečnice - Vozovna Motol 1.12.1937
Ořechovka - Vojenská nemocnice 16.5.1938
Muzeum - Tylovo n. (obnova) 29.5.1938
Pohořelec - Brusnice (obnova) 29.5.1938
prodloužení v Podbabě 3.11.1938
Budějovické náměstí - Ryšánka 13.11.1938
Radlická - Knížecí (Za ženskými domovy)  1.12.1938
Kobylisy - Vozovna Kobylisy 29.4.1939
Vozovna Motol - Motol 15.12.1946
Vozovna Vokovice - Divoká Šárka 20.7.1946
Těšnov - Masarykovo nádraží 25.4.1948
nám.OSN - Nový Hloubětín 7.10.1948
Vojenská nemocnice - Petřiny 26.11.1950
Nový Hloubětín - Starý Hloubětín na etapy 1951
Cementárna - Dvorce (přeložka) 21.5.1952
Zahradní Město - Hostivař 3.1.1954
Chodovská - Záběhlice 1.1.1956
spojovací trať na Zámecké 1.4.1957
Braník Ledárny - Braník nádraží 2.7.1959Tato stránka (c) 1999 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.