Trolejbusy v Opavě

Trolejbusový provoz v Opavě aspiruje pravděpodobně na titul nejméně známého dopravního podniku u nás. Přesto tu trolejbusy fungují od roku 1952 a spolu se Zlínem jim náleží primát trolejbusového města, které nikdy nerušilo žádné trolejbusové tratě.
Elektrická malodráha jezdící zde od roku 1905 přestávala po druhé světové válce stačit potřebám města. Ovšem, po roce 1945 se síť tramvaje rozvíjela ještě dále. Navzdory tomu padlo rozhodnutí o stavbě trolejbusového provozu. Už 24.srpna 1952 se začalo jezdit mezi stadionem a nemocnicí, od roku 1953 se jezdilo i k Ostroji a do Jaktaře. Od roku 1957 pak jezdily trolejbusy i do Vítkovské ul. a do Kateřinek.
Vozový park byl jako tradičně tvořen vozy Škoda 7Tr, které byly postupně od roku 1958 nahrazovány novými trolejbusy Škoda 8Tr. V 60.letech trolejbusový provoz nebyl nijak zvlášť omezován, nové tratě se už nestavěly. Jedinou výjimkou byla přestavba tratí v centrální části v letech 1963-1965, kdy provozně poměrně složitý systém jednostopých tratí po obvodu centrálního náměstí byl nahrazen dvoustopými tratěmi v severní části náměstí.
Rok 1970 byl ve znamení nového prodloužení nemocniční tratě ke hřbitovu. V 70.letech byla síť poznamená četnými výlukami, provoz byl nahrazován autobusy, ale nedošlo ke zrušení žádné trolejbusové tratě, některé byly ovšem do provozu uvedeny v odlišné podobě. Do roku 1985 se měnil jen vozový park, dle tradičního schématu vozy 8Tr byly nahrazeny 9Tr, začaly dodávky nových vozů 14Tr. Stará tramvajová vozovna už nestačila rostoucímu počtu trolejbusů, začala se proto stavět nová vozovna v Kylešovicích na jihovýchodním okraji města, do stejného místa se stavěla i trolejbusová trať, která byla otevřena v roce 1985.
Vozovna měla být dokončena v roce 1991, ale došlo k prodlužování stavby, a výsledek je, že i když je dohotovena z 90 procent, nebyla do dnešních dnů otevřena! Podnik je dočasně využíván jako sklad, počítá se opatrně se zprovozněním snad do roku 2000.
V roce 1996 dojezdily poslední vozy 9Tr, kromě vozu 36, který je odstaven v Kylešovicích a počítá se s ním jako s muzejním. Pro léta 1999-2000 se počítá i s rozvojem sítě, v Jaktaři, Kateřinkách i Vítkovské by se mohlo začít jezdit k novým obchodním centrům, vše je samozřejmě jako obvykle podmíněno financemi.
Trolejbusový provoz, tvořený už jen vozy 14Tr pokrývá zhruba 70 procent dopravy ve městě. Nebýt vozovny - byl by to příklad vzorového podniku...

K 1.1.1999 provozuje Dopravní podnik města Opavy následující linky
1 Kylešovice - Městský hřbitov
2 Kateřinky - Englišova
3 Ostroj - Jaktař
4 Vítkovská - Ostroj
5 Jaktař - Kateřinky
6 Jaktař - Kylešovice (jen ve špičkách prac.dnů)

Historický přehled vozového parku:
ev.č.                   výrobce, rok výroby                                   vyřazeny               poznámka
1-6 Škoda 7Tr3, 1952 1972-75  
7-12 Škoda 7Tr3, 1953-4 1975-81  
13-14 Škoda 8Tr3, 1957 1974-79  
15 Škoda 8Tr8, 1959 1974  
16 Škoda 8Tr9, 1960 1974  
17 Škoda 8Tr11, 1960 1979  
18-19 Škoda 9Tr4, 1963 1978-80  
20-23 Škoda 7Tr1, 1952 1972-79 1970 ex.Mariánské Lázně (5,4,2,1)
24 Škoda 9Tr17, 1972 1983  
25-26 Škoda 9Tr18, 1972 1983-89  
27-29 Škoda 9Tr19, 1973 1990  
30-37 Škoda 9Tr20, 1975 1990-91 vůz 36 muzejní 
38 Škoda 9TrH 25, 1978 1990  
39-43 Škoda 9TrHT 26, 1979 1993-95  
44-48 Škoda 9TrHT 28, 1980-1 1995-96  
49 Škoda 14Tr01 1996  

Současný vozový park tvoří následující vozy
50-51 Škoda 14Tr01 1983
52-54 Škoda 14Tr05 1984
55-58 Škoda 14Tr07 1985,1986
59-60 Škoda 14Tr08/6 1987
61-64 Škoda 14Tr08/6 1989
65-69 Škoda 14Tr10/6 1990
70 Škoda 14Tr10/6 1991
71-72 Škoda 14Tr10/6 1994
73-80 Škoda 14TrM 1995-1996
81,82 Škoda 14TrM 1998

Mapa trolejbusové sítě
Trolejbus Škoda 14Tr v Opavě
 Tato stránka (c) 1999 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.