NOVÁ RUBRIKA
Jeden den v...

V této sekci najdete vždy několik fotografií pořízených v určitém místě během jednoho dne. Výběr témat bude různý, pokud možno taková, které jsou na těchto stránkách popsaná i v textové podobě.
UPOZORNĚNÍ: Každá stránka má okolo 400 kB, proto trpělivost při nahrávání

NEW SECTION
One day in...

In this new section you can find severa photos, that were taken on certain places during one day. There will be different subject, mainly those, that are described here in more detailed form.
WARNING: Every page is about 400kB long, so be patient when loading...


Témata:

Jeden den v Eberswalde (04.11.2000)
Jeden den na výstavě Innotrans Berlín
Jeden den v Kaunasu (12.08.2000)
Jeden den v Rize (11.08.2000)
Jeden den v Tallinnu (10.08.2000)
Jeden den v Helsinkách (08.08.2000)
Jeden den v St.Petersburgu (07.08.2000)
Jeden den s vozem 8205 (18.03.2000)
Jeden den v ústředních dílnách DP (13.02.2000)
Jeden den v Jeně a Geře (19.01.2000)
Jeden den na oslavách v Jablonci (05.02.2000)
Jeden den v Manchesteru a Blackpoolu (17.02.2000)


Themes:

One day in Eberswalde (04.11.2000)
One day on exhibition Innotrans Berlín
One day in Kaunas (12.08.2000)
One day in Riga (11.08.2000)
One day in Tallinn (10.08.2000)
One day in Helsinki (08.08.2000)
One day in St.Petersburgh (07.08.2000)
One day with car 8205 (18.03.2000)
One day in central workshop of Praha's DP (13.02.2000)
One day in Jena and Gera (19.01.2000)
One day in Jablonec (05.02.2000)
One day in Manchestera and Blackpool (17.02.2000)


  Tato stránka (c) 2000 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.

This page (c) 2000 Richard A.Bílek. All photos and articles by Richard A.Bílek, except where noted. Feel free to spread all information, but do not forget to mention your source.