Městská doprava v Liberci

Tramvajový podnik v Liberci je zástupcem těch dopravních systémů, jejíž vznik nebyl až tak podpořen naprosto nezbytnou nutností, ale spíše prestižními důvody, které měly mimo jiné dokázat krásu a "vznešenost" města. Na sklonku 19.století byl Liberec relativně bohatým průmyslovým městem v severočeské pohraniční oblasti. Pod správu města spadalo tehdy zhruba 30.000 obyvatel vnitřních 5 městských částí, drtivá většina byla německy mluvící obyvatelstvo. S okolním světem bylo už takřka čtyřicet let spojeno železnicí, jejíž nádraží bylo umístěno relativně blízko centru města. Přesto se zde městští radní již od roku 1894 zaobírali možností stavby elektrické tramvaje, která by spojila nádraží s městem, případně ještě s některými jinými městskými částmi. Již v závěru tohoto roku předložila norimberská elektrotechnická firma EAG nabídku na zřízení tramvajové dopravy mezi nádražím a centrem. Během roku 1895 se podařilo s touto firmou vyjednat smlouvu, která předpokládala stavbu tramvajové tratě. V roce 1896 pak ministerstvo železnic ve Vídni udělilo městu koncesi na stavbu elektrické dráhy o rozchodu 1000 mm. Stavět se začalo 17.května 1897, stavba pokračovala velmi rychle, takže již 25.srpna 1897 se konalo slavnostní zahájení provozu na první lince mezi nádražím, radnicí a provizorní výhybnou Jezírko. Pro zahájení provozu bylo k dispozici celkem 8 malých motorových vozů z vagónky v Grazu s elektrickou výzbrojí Siemens-Schuckert. Zhruba polovina celé tříkilometrové trati byla vybudovaná jako dvoukolejná, vzhledem ke sklonovým poměrům byl na celé trati pravostranný provoz - tehdy to byla v celém Rakousko-Uhersku naprostá rarita. Vozovna s elektrárnou byla zbudována relativně blízko nádraží v dnešní Tatranské ulici.

Provoz ve strmých ulicích města nebyl jednoduchý, ostatně dodané vlečné vozy se mohly začít používat až roku 1899, přičemž do roku 1901 jezdily obsazeny brzdařem. Mezitím, v březnu 1898 byla založena Liberecká společnost pouliční dráhy (ovšem pochopitelně jen s německým názvem Reichenberger Strassenbahn-Gesellschaft), která od firmy EAG převzala provozování elektrické dráhy.

Od listopadu 1897 se jezdilo až na definitivní konečnou Volksgarten (Lidové Sady). V roce 1899 se začalo se stavbou druhé tramvajové tratě do Rochlic, kam byl provoz zahájen ještě v témže roce. Pro zahájení provozu na této trati byly s osvědčené vagónky v Grazu dodány další čtyři nové vozy, pátý byl obstarán jako ojetý, pravděpodobně z Bautzenu (Budyšína). Další posílení vozového parku následovalo až v roce 1904, kdy bylo dodány další tři vozy z Grazu, již podstatně větší než původní. Důvodem pro jejich dodání byla zejména výstavba trati do Růžodolu, která byla otevřena v listopadu 1904, aby hned o měsíc později byl zahájen průběžný provoz Rochlice-Růžodol. V následujícím roce město do svého vlastnictví převzalo jak tramvajový podnik, tak i elektrárnu a plynárnu.

Rok 1906 byl ve znamení tzv. Německo-české výstavy, která se po několik letních měsíců konala na libereckém výstavišti. Město se rozhodlo pro zdar této výstavy udělat leccos, hlavně pak došlo k vybudování provizorní tramvajové trati, vedoucí zhruba od radnice dnešní Husovou ulicí k výstavišti. Pro zabezpečení provozu byly dokonce půjčeny ze sousedního Jablonce (který provozoval tramvaje od roku 1900) tři motorové a čtyři vlečné vozy. Po ukončení výstavy byly vozy vráceny do Jablonce a trať zrušena, ovšem její náležitosti byly použity pro výstavbu druhé koleje mezi radnicí a Lidovými Sady, takže se vlastně koleje jen přestěhovaly o zhruba 300 metrů severněji.

Dodávka dalších vozů v roce 1907 si vynutila nutnost většího tramvajového zázemí, a proto se přikročilo v roce 1908 ke stavbě nové vozovny v dnešní Nitranské ulici (nedaleko původní vozovny), která je ostatně v provozu dodnes. Otevřením této stavby byl položen rozumný základ pro budování dalších tramvajových tratí. Město se postupně snažilo vybudovat tramvajové tratě do Ruprechtic (o to se ostatně, zatím marně snaží i nyní, po 90 letech), do Proseče (zmařeno souběžně vedoucí železnicí) a do Horního Hanychova, již tehdy střediska zimních sportů (byť pochopitelně v intencích doby). Tato myšlenka se nakonec ukázala jako nejschůdnější, takže roku 1911 bylo vydáno povolení ke stavbě. Z původních dvou alternativ vedení trasy byla nakonec vybrána druhá varianta, při které nebyla postavena trať od nádraží, ale již ze Soukenného náměstí, ulicemi Barvířskou, Orlí a Františkovskou k viaduktu, a odtud po dnešní trase Hanychovskou a Ještědskou ulicí do Horního Hanychova. Provoz byl zde nakonec zahájen roku 1912, při té příležitosti bylo z Grazu dodáno 10 moderních vozů které byly poprvé v historii liberecké pouliční dráhy vybavené lyrovými smykadly. Tím byl stavební vývoj na dlouhou dobu ukončen.

Válečná léta nebyla pro pouliční dráhu jednoduchá, nicméně podařilo se zde udržet jakžtakž přijatelný standard provozu. I když do pouliční dráhy nebylo investováno, podařilo se během válečných let takřka zdvojnásobit počet přepravených osob. Krátce po válce se ovšem tramvajová doprava nacházela ve velmi neutěšeném stavu. V roce 1920 se ovšem podařilo objednat ve vagónce Studénka 10 nových motorových vozů, které byly dodány rok následující. Šlo opět o vozy na tehdejší dobu moderní, drobnou raritou byla snad jen různá elektrická výzbroj, která pocházela jednak od firmy Brown Boweri,jednak od Siemens-Schuckert. V prosinci 1924 dostaly liberecké tramvaje čísla linek - 1 Lidové sady - Nádraží, 2 Rochlice - Růžodol, 3 Soukenné nám. - H.Hanychov.

V závěru 20.let se podařilo realizovat krátké, asi 900 metrů dlouhé prodloužení v Růžodolu. Město mělo připravené další projekty tratí, ale hospodářská krize je zmařila. Ještě před tím se naštěstí v letech 1928-1930 podařilo zakoupit 7 motorových vozů ze Studénky. Až v roce 1932 došlo k realizaci zajímavé spojovací tratě, která vedla od nádraží žitavskou ulicí k viaduktu. Po jejím dohotovení začaly hanychovské vlaky jezdit také kolem nádraží, a původní úsek Orlí ulicí byl opuštěn. Následujícího roku byla otevřena visutá lanová dráha na Ještěd. Město se proto pokusilo prodloužit tramvajovou dopravu až k dolní stanici, ale tento pokus nebyl úspěšný (podobně jako u stavby tratě do Ruprechtic se o prodloužení usiluje dodnes). V roce 1934 začala na hanychovské trati jezdit linka číslo 4, která jezdila mezi Lidovými sady a pekárnami.

V roce 1938 se stal Liberec součástí německého záboru Sudet. Ihned se objevily ambiciózní plány, ze kterých se bohužel ale podařilo jen realizovat zdvoukolejnění úseku Nádraží - Viadukt. Pro provoz se nepodařilo zakoupit ani nové vozy, byť město usilovalo o pořízení několika typů německých "Einheitstrassenbahnwagen", alias typu KSW.

Na sklonku války byly na liberecké tramvajové dopravě škody jen minimální, takže od 14.května byl obnoven zhruba provoz. Nevyjely ovšem noční spoje, a na dlouhou dobu zanikla i linka 1 Lidové sady - nádraží. Namísto toho byla po letech opět aktuální výstavba meziměstské tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem. Již v roce 1947 se počalo s omezenou výstavbou v oblasti Jablonce, ale konkrétní projekt byl schválen až v roce 1949, společně se schválením sloučení dopravních podniků Liberce a Jablonce nad Nisou do jednoho komunálního podniku. I nadále se ovšem stavělo spíše z jablonecké strany, takže již roku 1953 se jezdilo v jablonecké režii na úseku město - Proseč nad Nisou, v roce 1954 pak až do Vratislavic, kde se přestupovalo na autobusy. Teprve v prosinci 1954 došlo k dokončení této stavby otevřením úseku mezi Fűgnerovou ulicí a Vratislavicemi, a tím i k zahájení provozu na nové tramvajové lince 11 mezi Libercem a Jabloncem. Provoz zde zajišťovalo celkem 6 vlaků sestavených z motorového a vlečného vozu, které byly rovným dílem vypravovány jak z Jablonce tak z Liberce. Takřka výhradně tu (až do roku 1973) jezdily nové tramvaje typu MT6, které byly od počátku 50.let vyráběny ve vagónce Česká Lípa. Šlo o obousměrné dvounápravové vozy, bezpochyby inspirované německými válečnými tramvajemi KSW, které byly vlastně jediným novým prostředkem na tratích dopravních podniků, které provozovaly tramvajovou dopravu na rozchodu 1000 mm. Do Liberce bylo těchto vozů dodáno sice jen 6, v průběhu dalších 15 let dorazila ovšem takřka dvacítka dalších vozů, převzatých z jiných dopravních podniků.

Ve druhé polovině 50.let probíhala v Liberci rekonstrukce městského centra. Koleje pouliční dráhy se tak postupně několikrát přesouvaly po různých ulicích a náměstích, ovšem výsledným efektem bylo takřka vždy částečné zlepšení situace, neboť typicky došlo k zdvoukolejnění provozu. Ke stejné akci došlo v roce 1956 i na úseku Viadukt - Pekárny, nová úprava umožnila zkrátit i intervaly.

V roce 1957 byl na zkouškách prototyp vozu T2 pražského inventárního čísla 6002. Ten jezdil i na meziměstské trati, ale nikdy sem nebyl dán do pravidelného provozu s cestujícímí. Město se ovšem začalo připravovat na zahájení provozu těchto vozidel i v městských ulicích. To ovšem bohužel znamenalo významný zásah do linkového vedení, protože v říjnu 1960 se přestalo jezdit na lince 2 z Rochlic do Růžodolu. To již byly ve stavu první tři tramvaje typu T2, ještě v roce 1960 jich bylo dodáno dalších 5, v roce 1961 následovala ještě šestice těchto vozů. Tyto vozy začaly postupně nahrazovat dvounápravové tramvaje na městské trati. To postupně umožnilo vyřadit valnou většinu předválečných tratí, takže jediným typem dvounápravových tramvají se stával postupně jen vůz MT6. Na městské trati byly již od 50.letech budovány smyčky, které umožňovaly obracení těchto vozů.

Situace tramvajové dopravy byla ovšem po zrušení růžodolskorochlické tratě velmi špatná, a několikrát se silně uvažovalo o jejím zrušením. Po studii z roku 1964 se ovšem rozhodlo zachovat tramvajovou dopravu ve městě i nadále. Hned v lednu 1965 byl ovšem prakticky zrušen tramvajový provoz v Jablonci nad Nisou, když došlo k zastavení provozu na trati Rychnov - Janov. Do Jablonce tak nadále zajížděla jen meziměstská tramvaj právě z Liberce. Některé jablonecké vozy MT6 přešly do Liberce ihned, byly však předány do Ústí nad Labem, odkud liberecký dopravní podnik převzal pětici vozů T2. Ještě v roce 1965 dorazila do Liberce první dodávka tramvají T3, což umožnilo definitivně stáhnout z městské trati dvounápravové vozy. Došlo tím k nezanedbatelnému zrychlení dopravy a i ke zkrácení intervalu na průměrnou hodnotu 9 minut.

Dvounápravové vozy MT6 na meziměstské trati ovšem silně zastarávaly, uvažovalo se proto o zrušení provozu. Od 1.ledna 1970 převzal Liberec i zbývající jablonecká vozidla (na rozdíl od obecně tradovaného názoru, že v Jablonci tramvaje zanikly už v roce 1965 je faktem, že několik vozů provozoval jablonecký dopravní podnik i nadále, až právě do 31.12.1969, kdy teprve přestal být zodpovědný za dopravu), až do roku 1972 byla ovšem částečně používaná jedna kolej ve vozovně. I tak se ovšem stav meziměstské tramvajové linky rapidně horšil, a bylo zjevné, že bude nutné přistoupit k zásadní rekonstrukci. Proto byl 27.března 1972 zastaven provoz v úseku Proseč - Jablonec, k 1.dubnu 1973 pak i provoz na zbytku tratě z Liberce. Toto datum je také datem, kdy definitivně přestaly jezdit veškeré dvounápravové vozy. Některé byly sice ponechány jako služební, ale i tak byly vesměs vyřazeny. Je ostudou, že z tohoto tak rozšířeného typu tramvají se nakonec do dnešních dnů podařilo zachovat jediný vůz 117 původem z Jablonce.

Zásadní rekonstrukce neměnila průběh tratě. Výjimkou byl ovšem Jablonec, kde se upustilo od jednokolejného průjezdu ulicemi Pražskou, Poštovní a Sadovou a namísto toho byla zřízena smyčka u městských lázní.

Provoz byl otevírán na etapy, k 1.lednu 1975 vyjela linka 5 mezi Libercem a smyčkou Vratislavice, prozatím ovšem jen ve špičkách pracovních dnů. Až 29.prosince 1976 byl konečně obnoven provoz na trati až do Jablonce. Provoz zajišťovaly pochopitelně jen vozy typu T, kterých sem mezitím bylo dodáno dalších 13 (vesměs v roce 1973). Provoz pak byl zajišťován bez větších výkyvů a změn (z nichž za zmínku stojí snad jen opuštění tradičního úseku okolo radnice a jeho náhrada poněkud stranou vedenou tratí v Rumunské ulici v roce 1894) až do poloviny 80.let, kdy byl již velmi špatný stav vozů T2. Částečně již od roku 1982, ale hlavně od roku 1986 je sem dodáno 34 nových vozů T3SUCS, což umožnilo vyřadit do 15.dubna roku 1988 postupně všechny vozy T2, jakož i celou první sérii vozů T3 z roku 1965. V té souvislosti je nutno podotknout, že v Liberci byla vždy údržba vozidel na velmi špatné úrovni, takže vozy byly již značně ojeté, stejně tak i vozy T3SUCS začaly stárnout velmi rychle.

Nejinak to bylo i se stavem kolejového svršku. V roce 1989 probíhala opět rekonstrukce tratě v Jablonci, kde na městském jabloneckém úseku byla část kolejí rekonstruována systémem velkoplošných panelů. Stejně, ne-li rychleji ovšem stárla i tramvajová trať i v centru Liberce, kde tato koncem 80.let byla již v naprosto katastrofálním stavu a bylo pomalu uvažováno i zastavení provozu...

Na počátku roku 1990 byl Liberec po 20 let jediným městem v České republice, které provozovalo tramvajovou dopravu na úzkém rozchodu. Nezbytná rekonstrukce proto vyvolávala otázku, jestli by nebylo výhodnější přestavět tramvajovou dopravu na normální rozchod. V českých zemích se takové práce nikdy nekonaly - jediná změna rozchodu proběhla v letech 1952-1961, tam se ovšem jednalo o výstavbu paralelní tratě. Nakonec se podařilo myšlenku znormálněrozchodnění sítě prosadit a proto mohly začít práce.

Nejprve v srpnu 1990 byl na křižovatce Masarykovy a Šamánkovy ulice postaven provizorní trojúhelník, s tím že začala jezdit náhradní autobusová doprava, linka X3 jezdící po trase Nerudovo náměstí - Tržní náměstí - Zborovská, U jezírka - Lidové sady. Úzká a nedostatečně zpevněná Zborovská ulice ovšem nevydrželatakové zatížení, a autobusy proto byly od dubna 1991 převedeny na náhradní trasu. Od července 1991 došlo k rozdělení náhradní autobusové dopravy na dvě linky: X2 - Gorkého ulice - Botanická zahrada a X3 Nerudovo náměstí - Lidové sady. Rekonstrukce Masarykovy třídy pokračovala kromě rekonstrukce trati systém velkoplošných panelů se třemi kolejnicemi (pro oba rozchody) také rekonstrukcí vodovodního, plynového, elektrického a telefonního rozvodu, došlo i k opravě veřejného osvětlení, jakož i k sadovým úpravám aleje v Lidových sadech. Na smyčce Lidové sady byla postavena i předjízdná kolej, poněkud netakticky ovšem jen úzkého rozchodu. Na tomto prvním úseku byla doprava slavnostně obnovena 12.října 1992. Od 13.března 1993 ovšem tramvaje přestaly tímto úsekem opět jezdit, protože rekonstrukční práce se přesunuly do ulic 5.května, Palachovy a Rumunské. Pro obracení tramvajových souprav jezdících v úseku Soukenné náměstí - Horní Hanychov byla vybudovaná jednokolejná spojka z křižovatky ulic Revoluční, Rumunské a Moskevské do ulice Fűgnerovy, odkud tramvaje pokračovaly po spojovací koleji zpět na Soukenné náměstí a dále do Horního Hanychova. Do Lidových sadů jezdily opět pochopitelně autobusy. Souběžně s tím se od března 1993 rozeběhly naplno rekonstrukce na třídě I.máje, kde byl ovšem tramvajový provoz zachován převedením na jednu kolej. Po zprovoznění části nové trati na třídě I.máje byla do 20.října 1993 předána také trať v Rumunské ulici.

Následujícího roku postoupila rekonstrukce tramvajové tratě do Žitavské ulice a k viaduktu, kde byla postavena mezilehlá tramvajová smyčka s jednou kolejí. Od 14. března do 28.srpna 1994 jezdila opět náhradní autobusová doprava - linkami X2 a X3 z Fűgnerovy do Horního, resp. Dolního Hanychova. V červnu 1994 začaly práce na provizorní tramvajové trati Rybníček - Revoluční. Vedla od budovy Investiční banky po levé straně, a pokračovala ulicí I. máje kolem kina Lípa volně loženou kolejí na Soukenné náměstí, kde byla před obchodním domem Baťa vybudovaná výhybna. Za ní se koleje napojovaly na původní trať v Revoluční ulici. Od 29.srpna tak byl dokončen provizorní průjezd tzv. dolním centrem, což umožnilo opět obnovit provoz do Horního Hanychova, a zahájit práce na mostě přes Nisu, v Jánské ulici. Současně s tím byla vybudována manipulační trať z Fűgnerovy do Revoluční ulice, kam byla odkloněna linka 11, která se tak začala jezdit otáčet až k viaduktu. Od 22:dubna 1995 začala generální rekonstrukce centra města. V průběhu roku se v centru města vystřídalo několik chaotických provizórií, během kterých se třeba nedalo jezdit do vozovny, nebo se celá síť rozpadla na tři tratě, tramvaje byly často po ještě nedokončených úsecích přetahovány traktorem, atp. Celá akce ovšem skončila 15.listopadu 1995, kdy byl dokončen průjezd centrem města, včetně nové smyčky ve Fűgnerově ulici, včetně nové tříkolejné tratě do vozovny. Normálněrozchodný provoz ovšem nemohl ještě být zahájen. Na počátku roku 1996 začala rozsáhlá rekonstrukce vozovny, která by měla skončit v roce 1998. Úpravy by měly zahrnovat výstavbu zcela nových hal pro průběžnou i těžkou údržbu, jakož i rekonstrukce stávajících hal, ve kterých by měly být odstavovány normálněrozchodné i úzkorozchodné tramvajové vozy. V srpnu roku 1996 byl dokončen i terminál městské dopravy ve Fűgnerově ulici, který kromě čekáren a informačních systémů zahrnuje hlavně moderní dispečink městské dopravy, odkud je nyní celá liberecká doprava řízena, a který nahradil stávající nevyhovující prostory v paláci Dunaj.

V září 1996 začala rekonstrukce "zbývajícího" úseku do Hanychova. Nejprve byla v úseku Viadukt - Kubelíkova postavena dočasná jednokolejná trať, kam tramvaje poprvé vyjely 4.prosince 1996. Poté začala rekonstrukce stávající trati, která bude až do Hanychova budovaná jako dvoukolejná, pouze s normálním rozchodem. Součástí této přestavby byla i modernizace ostatních inženýrských sítí v nové ulici.
Během léta se připravovalo převázání některých vozů na normální rozchod. První normálněrozchodné tramvaje nakonec vyjely v tichosti 14.srpna 1998. Nasazeny byly na linku 1 (jezdící jen ve špičkách pracovních dnů), která jezdí výhradně po tříkolejnicové trati, a na níž byl hypoteticky možný provoz normálněrozchodných vozů již od roku 1996. O týden později, 22.srpna došlo z důvody stavebních prací na vodovodu k přerušení dopravy na úseku mezi Fűgnerovou a Lidovými sady. Linka 3 (a formálně i linka 1, která ovšem nejezdí o víkendech) byly zrušeny, a jedinou tramvajovou linkou v síti byla linka 11, která jezdila přímo z Jablonce a Fűgnerovy přes město do Horního Hanychova! Těžko říci, jestli to byl poprvé, bylo to ale určitě naposledy. 24. srpna byl provoz linek 1 a 3 obnoven, ovšem pouze do 26.srpna. K tomuto dni byl zastaven provoz na provizorní trati mezi Viaduktem a Kubelíkovou, linka 1 byla zrušena, linka 3 jezdila jen k viaduktu. Během čtyř dnů byla napojena u Viaduktu prozatím pravá kolej, dočasná trať byla odpojena, a začalo postupně její rozebírání. To už se vše připravovalo k slavnostnímu zahájení, které bylo stanoveno na 14 hodinu dne 30.srpna 1998, za účasti ministra dopravy. Vozy, které pendlovaly od rána jako linka 3 se převlékly na linku 2, a postupně začaly vyjíždět do Kubelíkovy. První pravidelný vlak vyjel z Kubelíkovy do centra ve 14:27 a byl veden vozem číslo 49. Následujícího dne jezdily tramvaje již podle pravidelných jízdních řádů, zásadní změnou provozu bylo prodloužení linky č.5 z Fűgnerovy k Viaduktu. V tomto úseku tak jezdí najednou úzkorozchodné i normálněrozchodné tramvaje.
Za smyčkou Viadukt, kde končí tříkolejná trať byla při zahájení provozu dočasně namontovaná sjezdová výhybka protože dokončena byla zatím ken pravá traťová kolej (ve směru Hanychov), která vedla až do prostoru bývalé smyčky Vápenka, kde byla zřízena výhybna  Druhá traťová kolej byla podle plánu dána do provozu 30.listopaduy 1998. Při té příležitosti byly sneseny oba dočasné kolejové přejezdy. Bývalá smyčka Vápenka zanikla, namísto toho zde byla zřízena odstavná kolej a kolejový přejezd - na odstavnou kolej tak bude možno zajíždět z obou stran. I na konce roku 1998 se pokračuje z Vápenky na provizorní trojúhelník Kubelíkova jednokolejně - druhá kolej mohla být stavěna až po snesení provizorní koleje. Druhá kolej by měla být postavena do června 1999, již dnes je připraveno napojení trojúhelníku Kubelíkova tak, aby při spouštění druhé koleje nebylo nutno omezovat dopravu.
Současně s tím byla na smyčce Lidové sady přestavěna vnější kolej smyčky z úzkého na normální rozchod. Vnitřní kolej smyčky je i nadále tříkolejnicová. Kromě těchto staveb byla dokončena další etapa rekonstrukce vozovny. Dokončena je již objízdná kolej, normálněrozchodná hala. Práce nejspíše budou pokračovat na rekonstrukci zbývající části bývale úzkorozchodné vozovny.

Rekonstrukce by měla nyní pokračovat v úseku Kubelíkova - Dolní Hanychov, kde by se mělo vyjet ještě v roce 2000, současně s tím bude zrušen trojúhelník v Kubelíkově. V letech 2000-2002 by měla proběhnout rekonstrukce zbývajícího úseku Dolní Hanychov - Horní Hanychov, s tím, že ovšem ještě není jasný průběh trasy v závěrečném úseku, uvažuje se hlavně o jeho prodloužení k dolní stanici lanovky na Ještěd (ta je zatím ve správě ČD, ale má být privatizována, hlavním zájemcem je právě město). Tato rekonstrukce bude ovšem náročná, protože vede na rozdíl od dosavadních úseků ulicí s rušným automobilovým provozem, který lze jen velmi obtížně odklonit jinam - náhradní doprava proto bude velmi problematická. Městská pokladna je navíc dost vyrabovaná, tudíž hrozí i možnost, že rekonstrukce dalšího úseku bude odložena. Nadějí bylo plánované mistrovství světa v klasickém lyžování, které se mělo konat v roce 2003, bohužel v létě proběhla tiskem špatná zpráva z oblasti která s tramvajemi zdánlivě nesouhlasí: Liberecku nebyl přidělen světový šampionát v klasickém lyžování roku 2003. Nevýznamnost vzhledem k tramvajím v Liberci je ale jen opravdu vzdálená. Pokud by byla přidělena tato sportovní událost Liberci, bezpochyby by to znamenalo, že by došlo k radikálnímu urychlení rekonstrukce tramvajové trati do Hanychova, mnohem pravděpodobnější by bylo prodloužení této tratě k dolní stanici lanové dráhy na Ještěd, stejně tak by bezpochyby došlo k výraznější obnově vozového parku tramvají, a jistě ani trať do Jablonce by nezůstala stranou zájmu. Takhle bude vše opět o dost obtížnější. Za tento stav můžeme být opět vděčni bandě pitomců s dozelena vymydleným mozkem, kteří opět svými zvrácenými názory zhatili úsilí celého regionu. Lze doufat, že se podaří prosadit přidělení této události do Liberce v roce 2005, do té doby už snad ekologové prohlédnou, nebo vymřou (to druhé by bylo mnohem lepší).
 

Stranou za stavebním vývojem nezůstával ani vozový park. Již zmíněná katastrofální údržba vozů zapříčinila, že okolo roku 1992 byly liberecké vozy ve špatném stavu, a to včetně posledních sérií z let 1986-1987. Bylo proto rozhodnuto o postupné modernizaci těchto vozů, která zahrnovala modernizaci interiéru, a většinou i novou elektrickou výzbroj. Protože vozy byly na rekonstrukci odesílány ve větších počtech, hledala se možnost, jak obnovit částečně vozový park jinými vozy. Zvažovala se řada alternativ, mimo jiné i nákup ojetých vozů GT4 ze Stuttgartu (který prochází stejnou rekonstrukcí jako Liberec), ale nakonec se dohodla vcelku rozumná varianta nákupu ojetých tramvají typu T2 z DP Ostrava. Po první trojici vozů 21-23 v roce 1995 následovaly v roce 1996 další vozy 20 a 24-27. Celkem tak bylo dodáno 8 vozů, které byly převázány na úzký rozchod a provozovány ve dvojicích.
Stávající vozy jsou postupně modernizovány, ať už ve Škodě Plzeň, nebo v PARS DMN Šumperk, případně v DP Ostrava tak, že do konce roku 1999 by měly modernizací projít všechny vozy. Některé starší vozy (hlavně ty, které byly koupené z jiných měst, protože v roce 1998 dorazily i tramvaje z Prahy a z Mostu) ovšem nebyly modernizovány, pouze byla provedena jejich generální oprava s tím, že budou postupně nahrazovány nízkopodlažními tramvajemi. Na dodávky nových vozidel byl vypsán konkurs, který byl v dubnu 1998 rozhodnut ve prospěch ČKD Tatra, které předložilo návrh na svůj vůz RT6S s elektrickou výzbrojí Siemens (tzn. ne na typ RT6N1, který jezdí v Praze a v Brně). První vůz měl být dodán ještě v roce 1998. Vzhledem k tomu, že ČKD se potýká s jistými problémy, byly v průběhu září a října do Liberce převedeny oba existující prototypy (RT6N1 ex 0028 a RT6S ex 0031), které byly označeny jako 84 a 85. Zejména v případě prvního z nich se jedná jen o zápůjčku, druhý by tu event.mohl zůstat natrvalo.

Budoucností podniku by měly být spíše rekonstrukce než novostavby, ale na meziměstské trati ovšem o žádných rekonstrukcích není dosud rozhodnuto. Obecně převažuje několik alternativ. První z nich uvažuje o rekonstrukci stávající tratě na normální rozchod, ta ovšem nemá přílišnou podporu. Mnohem zajímavěji vypadá návrh na stavbu dvoukolejné rychlodráhy přes Rochlice a sídliště Vestec do Vratislavic. Stávající úsek (který v místním významu obsluhuje jen Textilanu, a je tudíž snadno nahraditelný autobusy) by byl opuštěn. Na tramvajovou dopravu by se tak dostalo významné sídliště. Otázka ovšem stojí, co se zbytkem tratě do Jablonce. Zde se uvažuje o variantě sdílení trasy se souběžnou železnicí, případně o "pouhé" rekonstrukci na normální rozchod. Poněkud z říše fantazie je návrh některých jabloneckých radních převzít provoz na trati Vratislavice-Jablonec do péče města, včetně prodloužení v Jablonci, a jeho provoz s vlastní vozovnou a zázemím, to vše na úzkém rozchodu. Ať tak či onak, na konečné rozhodnutí bude nutné čekat...

Na konci roku 1999 byly v provozu následující tramvajové linky:

Vozový park:
Dvounápravové motorové vozy

v 60.letech byly některé vozy přečíslovány na inv.č. o 50 nižší, není v textu uvedeno
 
1 1897 1920 Graz/Siemens přestavěn na vlek 53
2 1897 1924 Graz/Siemens přestavěn na vlek 59
3 1897 1920 Graz/Siemens přestavěn na vlek 54
4 1897 1920 Graz/Siemens přestavěn na vlek 55
5 1897 1923 Graz/Siemens přestavěn na vlek 58
6 1897 1921 Graz/Siemens přestavěn na vlek 56
7 1897 1915 Graz/Siemens přestavěn na vlek 52
8 1897 1922 Graz/Siemens přestavěn na vlek 57
9 1899 1912 Graz/Schuckert z Bautzenu, přestavěn na vlek 51
9 1912 1960 Graz/Siemens po požáru 1938 postaven z vozu 26
10 1899 1928 Graz/Siemens přestavěn na vlek 51
11 1899 1924 Graz/Siemens  
12 1899 1930 Graz/Siemens přestavěn na vlek 61
13 1899 1930 Graz/Siemens přestavěn na vlek 60
14 1901 1939 Graz/Siemens na kolejový brus, vyřazen 1948
15 1904 1979 Graz/Siemens jako prac.vůz od 1960
16 1904 1960 Graz/Siemens též jako prac.vůz
17 1904 1954 Graz/Siemens od 1946 kolejový brus
18 1907 1960 Graz/Siemens též prac.vůz
19 1907 1960 Graz/Siemens  
20 1907 1954 Graz/Siemens od 1945 prac.vůz
21 1912 1954 Graz/Siemens od 1951 jako prac.vůz
22 1912 1951 Graz/Siemens  
23 1912 1957 Graz/Siemens  
24 1912 1960 Graz/Siemens  
25 1912 1952 Graz/Siemens  
26 1912 1938 Graz/Siemens po požáru zrušen, část.přestavěn na 9
27 1912 1958 Graz/Siemens od 1954 prac.vůz
28 1912 1960 Graz/Siemens  
29 1912 1960 Graz/Siemens  
30 1914 1958 Graz/Siemens do Jablonce jako prac.vůz, vyřazen 1962
31 1914 1962 Graz/Siemens  
1 1921 1966 Studénka/BBW od 1961 prac.vůz, vyřazen 1966
2 1921 1962 Studénka/BBW od 1963 prac.vůz, vyřazen 1962
3 1921 1964 Studénka/BBW  
4 1921 1961 Studénka/BBW  
5 1921 1966 Studénka/BBW  
6 1921 1968 Studénka/Siem. 1962-1968 prac.vůz
7 1921 1960 Studénka/Siem.  
8 1921 1960 Studénka/Siem.  
10 1921 1960 Studénka/Siem.  
11 1921 1960 Studénka/Siem.  
12 1930 1973 Č.Lípa/Siemens od 1967 prac.vůz
13 1930 1965 Č.Lípa/Siemens  
32 1928 1965 Č.Lípa/Siemens  
33 1928 1966 Č.Lípa/Siemens  
34 1929 1970 Č.Lípa/Siemens  
35 1930 1965 Č.Lípa/Siemens  
36 1930 1968 Č.Lípa/Siemens od 1966 pracovní vůz
37 1940 1966 Č.Lípa/Siemens  
38 1940 1966 Č.Lípa/Siemens  
39 1940 1968 Č.Lípa/Siemens  
40 1940 1966 Č.Lípa/Siemens  
41 1953 1963 Č.Lípa - MT6  
42 1953 1973 Č.Lípa - MT6  
43 1953 1978 Č.Lípa - MT6 1973 prac.vůz
44 1953 1973 Č.Lípa - MT6  
45 1953 1972 Č.Lípa - MT6  
46 1953 1971 Č.Lípa - MT6  
38 1968 1972 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (120)
41 1964 1965 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (bez čísla), do Ústí n.L.
47 1960 1978 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (117), od 1973 prac.vůz 106, nyní zachován v TM Brno!
48 1960 1973 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (118)
49 1960 1970 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (119)
50 1964 1971 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (121)
51 1970 1972 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (112)
52 1970 1974 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (113)
53 1970 1970 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (114), nezařazen do provozu
53 1970 1982 Č.Lípa - MT6 z Ústí nad Labem (125), od 1973 pro zvl.jízdy
54 1970 1971 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (115)
55 1970 1970 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (116), nezařazen do provozu
56 1970 1970 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (122)
56 1970 1982 Č.Lípa - MT6 z Ústí nad Labem (115), od 1973 prac.vůz
57 1970 1978 Č.Lípa - MT6 z Ústí nad Labem (123), od 1973 prac.vůz
59 1970 1980 Č.Lípa - MT6 z Ústí nad Labem (128), od 1973 prac.vůz
67 1978 1979 Č.Lípa - MT6 z Bratislavy jako prac.vůz, bez využití
-- 1970 1972 Č.Lípa - MT6 z Jablonce n.Nisou (128), jako prac.vůz bez čísla (!)
-- 1995   -- akumulátorový vozík pro posun
122 1969   Ringhoffer/BB jako kolejový brus, od 1987 na historický vůz, stále v rekonstrukci (pod číslem 88)

 

vlečné vozy

v 60.letech byly některé vozy přečíslovány na inv.č. o 50 nižší, není v textu uvedeno
 
10 1898 1934 ? použitý z Bautzenu
33 1898 1928 Graz použitý z Kolína nad Rýnem
31 1899 1934 Graz  
32 1899 1934 Graz  
34 1900 1928 Graz letní
35 1900 1928 Graz letní
36 1900 1928 Graz letní
37 1900 1934 Graz  
51 1913 1927 vl.stavba z m.v.9
51 1928 1939 vl.stavba z m.v.10
52 1915 1955 vl.stavba z m.v. 7
53 1920 1966 vl.stavba z m.v. 1
54 1920 1961 vl.stavba z m.v. 3
55 1920 1961 vl.stavba z m.v. 4
56 1921 1967 vl.stavba z m.v. 6
57 1922 1962 vl.stavba z m.v. 8
58 1923 1965 vl.stavba z m.v. 5
59 1924 1966 vl.stavba z m.v. 2
60 1930 1967 vl.stavba z m.v.13
61 1930 1961 vl.stavba z m.v.12
62 1951 1953 vl.stav.Jablonec z Jablonce, do Jablonce
63 1951 1956 vl.stav.Jablonec z Jablonce, do Jablonce
64 1951 1956 vl.stav.Jablonec z Jablonce, do Jablonce
42 1957 1959 Ringhoffer z Jablonce, do Jablonce
47 1967 1978 Ringhoffer z Jablonce (44), nyní v TM Brno
48 1967 1973 DP Bratislava prac.vůz
49 1967 1973 DP Bratislava prac.vůz
43 1970 1973 Ringhoffer z Jablonce
44 1970 1973 Ringhoffer z Jablonce
45 1970 1973 Ringhoffer z Jablonce
46 1970 1973 Ringhoffer z Jablonce

 

Čtyř- a vícenápravové vozy vyřazené ze služby:
6 1970 1986 T2 z Ústí nad Labem, 1987-1997 prac.vůz
7 1970 1988 T2 z Ústí nad Labem, od 1987 p.v., fyzicky existuje, čeká na likvidaci
8 1970 1988 T2 z Ústí nad Labem, 1987-1997 prac.vůz
9 1970 1986 T2 z Ústí nad Labem, 
10 1960 1978 T2
11 1960 1988 T2
12 1960 1986 T2
13 1961 1986 T2
14 1961 1986 T2
15 1961 1986 T2
16 1961 1986 T2
17 1961 1987 T2
18 1961 1986 T2
19 1961 1988 T2
20 1961 1988 T2
21 1961 1988 T2
22 1961 1986 T2
23 1961 1988 T2
24 1965 1988 T2 z Ústí nad Labem,
25 1965 1988 T2 z Ústí nad Labem,
26 1965 1988 T2 z Ústí nad Labem,
27 1965 1983 T2 z Ústí nad Labem,
28 1965 1983 T2 z Ústí nad Labem,
29 1965 1983 T3
30 1965 1986 T3
31 1965 1987 T3
32 1965 1987 T2, plánovaný jako muzejní
33 1965 1983 T3
34 1965 1983 T3
35 1973 1997 T3
36 1973 1993 T3
39 1973 1997 T3
40 1973 1997 T3
41 1973 1996 T3, od 1996 krátce jako pracovní vůz 133
42 1973 1997 T3
44 1973 1997 T3, od 1997 jako pracovní vůz 213
45 1973 1998 T3
48 1973 1993 T3
48 1993 1999 T3, skříň ex.Praha
84 1998 1999 RT6N1, prototyp ex.0028/9051, vrácen do ČKD

 

Stávající čtyřnápravové vozy:
 
20 1435 1996 T2 1962-1996 Ostrava (600)
21 1435 1995 T2 1959-1970 Ústí n.L. (152), 1970-1995 Ostrava (594)
22 1000 1995 T2 1959-1995 Ostrava (611)
23 1000 1995 T2 1959-1995 Ostrava (612)
24 1000 1996 T2 1961-1995 Ostrava (636)
25 1000 1996 T2 1962-1970 Ústí n.L. (153), 1970-1995 Ostrava (598)
26 1000 1996 T2 1959-1995 Ostrava (613)
27 1000 1996 T2 1962-1995 Ostrava (694)
33 1435 1998 T3 ex.Praha 6171 (r.v.1962),
34 1435 1998 T3 ex.Praha 6489 (1965),
35 1435 1998 T3 ex.Most 256 (1962), původně T2 z novou skříní T3!
36 1000 1993 T3 sestaven z původního podvozku a z pražské skříně 6521, plánované vyřazení 2000
37 1000 1973 T3 nemodernizovaný, jen GO
38 1435 1973 T3 nemodernizovaný, jen GO
39 1435 1997 T3 ex.Praha 6115 (1962),
40 1435 1997 T3 ex.Praha 6148 (1962), 
41 1435 1997 T3 ex.Most 265 (1962, papírově přestavba z T2!)
42 1000 1999 T3 ex.Most 256 (1976, papírově přestavba z T1!)
43 1435 1973 T3 nemodernizovaný, jen GO
45 1000 1999 T3 ex.Most 221 (1976, papírově přestavba z T1!)
46 1000 1973 T3 nemodernizovaný, jen GO
47 1000 1973 T3 nemodernizovaný, jen GO
48 1000 1999 T3 ex.Most 226 (1976, papírově přestavba z T1!)
49 1435 1983 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
50 1000 1983 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
51 1000 1983 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
52 1435 1983 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
53 1000 1983 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
54 1000 1983 T3SUCS modernizace ČKD, nová výzbroj
55 1435 1983 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
56 1000 1983 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
57 1435 1983 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
58 1435 1983 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
59 1000 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
60 1000 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
61 1435 1986 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
62 1435 1986 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
63 1000 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
64 1000 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
65 1435 1986 T3SUCS modernizace DP Ostrava
66 1435 1986 T3SUCS modernizace DP Ostrava
67 1435 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
68 1435 1986 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
69 1435 1986 T3SUCS modernizace Pars DMN Šumperk
70 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
71 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
72 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
73 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
74 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
75 1435 1987 T3SUCS modernizace DP Ostrava
76 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
77 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
78 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
79 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
80 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
81 1435 1987 T3SUCS modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
82 1000 1993 T3 ex Praha 6238 (1963), modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
83 1000 1993 T3 ex Praha 6241 (1963), modernizace Škoda Plzeň, nová výzbroj
85 1435 1998 RT6S prototyp RT6S, býv. 0031
213 1000 1998 T3 prac.vůz, přestavěn z vozu 44, má být přestavěn zpět na 44!
1435 - T2 probíhá přestavba z vozu 640 ex. DP Ostrava na prac.vůz (214?)
1000 - T3 probíhá přestavba z vozu 45 na pracovní vůz (213?)

Fotografie a náčrtky:
Náčrt sítě je k dispozci zde lmap.jpg
Záběr z rekonstrukce tratě do vozovny lib-reko.jpg
Fotografie zachycující novou halu tramvajové vozovny s tramvajemi obou rozchodů li-newd.jpg 
Souprava s vozem 49 se chystá odjet jako první veřejný vlak do centra Liberce li-first.jpg
Kolejový chaos v oblasti trojúhelníku Kubelíkova li-chaos.jpg
Příjezd soupravy na trojúhelník Kubelíkova - vpravo zbytky provizorní tratě li-kub1.jpg
Muzejní vůz 88 88-li.jpg
Liberec, T2 v nátěru ke 100.výročí li-t2-01.jpg
Liberec, T2 21+22+23 poblíž depa li-t2-02.jpg
Liberec, T3 u viaduktu li-t3-02.jpg
Liberec, modernizovaný T3 na proviz.trati Horní Hanychov-Viadukt li-t3-01.jpg


Tato stránka (c) 1998 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.