Trolejbusové provozy bývalé NDR


Berlin / Dresden / Eberswalde / Erfurt / Gera / Greiz / Hoyerswerda
Leipzig / Magdeburg / Potsdam / Weimar / Zwickau

Na území bývalé NDR existovalo po druhé světové válce celkem 12 trolejbusových provozů, z nichž necelá polovina vznikla do roku 1945. Trolejbusy zde ovšem nikdy netvořily páteř dopravy, od počátku byly většinou stavěny jako doplněk k tramvajím, pouze ve třech případech tuto nahradily. Nepříliš vysoká oblíbenost trolejbusů zapříčinila i zrušení 8 provozů v závěru 60. a v průběhu 70.let. V 80.letech sice došlo k mírnému rozvoji, ale ten byl opět přerušen na počátku 90.let, kdy byly zrušeny další tři trolejbusové provozy a do dnešních dnů tak zůstala trolejbusová doprava zachována jen v Eberswalde; i zde je ovšem ohrožena.

Vozový park trolejbusů byl tvořen obvykle vozy, které byly vyrobeny různými výrobci již při otevření provozu. Teprve v 50.letech došlo k výrobě větších sérií trolejbusů LOWA Werdau. Ovšem od roku 1958 je vozový park modernizován výhradně českými vozy Škoda 8Tr a 9Tr, a to až do roku 1970, kdy byla dodána poslední série. Již zmíněná stagnace zapříčinila 13 let dlouhou přestávku, během které nebyl dodán do NDR jediný nový trolejbus, lhostejno zda ze Škody nebo odjinud. Teprve v roce 1983 bylo dodána série 20 vozů tehdy nejmodernějšího trolejbusu Škoda 14Tr. U provozovatelů ovšem kupodivu nepanovala s těmito vozy spokojenost, takže veškerá další nová vozidla již pocházela z Maďarska - známý typ Ikarus/Ganz 280T, později pak novými i ojetými vozy západních výrobců. České vozy byly postupně odstavovány, a po zastavení provozu v Potsdam (Postupim) dojezdily definitivně na území býv. NDR.
 

1. Leipzig

Nejstarší „moderní“ trolejbusový provoz na území bývalé NDR vznikal postupně od roku 1938, kdy byla dána do provozu první trolejbusová linka A Adler - Bayerische Strasse provozovanými pěti trolejbusy Bűssing s různou elektrickou výzbrojí (AEG nebo SSW). Další rozvoj pak byl datován do let II.sv.války, kdy postupně byl zahájen provoz na dalších úsecích, do provozu tak byla dána i druhá linka G. K trolejbusům Bűssing a Henschel přibyly ještě na sklonku války vozy MAN, ještě v roce 1948 pak byly dodány další vozy Henschel. Další rozvoj sítě v 50.letech si vynutil i dodání dalších vozidel, tentokrát již jednotného typu Lowa, kterých sem bylo dodáno 18. V roce 1956 došlo ovšem k rozhodnutí o zastavení výroby tohoto trolejbusu a byly rozhodnuto o nákupu vozů z tehdejší ČSR. V roce 1958 tak byla dodána první série těchto vozů do německých měst, z toho do Leipzig celkem 6 vozidel. Vozidla byla dodána v třídveřovém provedení zhruba shodném s ČSR, nátěr byl krémový (převážně jednotný v celé NDR), zde ještě doplněný modrým podokenním pruhem – vozy dostaly označení 141-146. Poté následovaly v odstupu dvou let další série, v roce 1960 tři vozy 8Tr (147-149), v roce 1962 4 vozy typu 9Tr (150-153) a poslední tříkusová série 9Tr (154-156) v roce 1964. V roce 1965 ovšem došlo k rozhodnutí o postupné náhradě trolejbusů autobusy. První linka tak zanikla v roce 1969, další postupně do roku 1972. Provoz na poslední lince „B“ pak byl ukončen 31.května 1975, kdy už zbývaly jen čtyři provozuschopná vozidla - 8Tr 346, a 9Tr 354-356 (všem trolejbusům bylo v roce 1967 zvednuto ev.číslo o 200). Veškerá vozidla pak byla sešrotovaná.
 

Přehled vozového parku trolejbusů:

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

101 Bűssing/SSW

1938

nový

zrušen před 1967

102-105 Bűssing/AEG 

1938

nový

zrušen před 1967

106-110 Henschel/AEG

1941

nové

zrušen před 1967

111 Henschel/SSW

1942

nový

zrušen před 1967

112-114 MAN/SSW

1945

nové

zrušen před 1967

115-119 Henschel/AEG

1948

nové

zrušen před 1967

120-121 Lowa Werdau

1952

nové

zrušen po 1967

122-124 Lowa Werdau 

1953

nové

zrušen po 1967

125-128 Lowa Werdau

1955

nové

zrušen po 1967

129-137 Lowa Ammendorf

1956

nové

zrušen po 1967

141-146 Škoda 8Tr 

1958

nové

zrušen po 1967

147-149 Škoda 8Tr

1960

nové

zrušen po 1967

150-153 Škoda 9Tr

1962

nové

zrušen po 1967

154-156 Škoda 9Tr

1964

nové

zrušen po 1967


 

2. Zwickau

1.prosince 1938 byl zahájen provoz na takřka 14 kilometrů dlouhé trati Weissenborn - Stenn i ve Zwickau, zhruba 100 kilometrů severně od Karlových Varů, včetně zhruba kilometr dlouhé odbočky do Weissenborn Siedlung. Pro provoz byly dodány postupně do konce války 4 trolejbusy tradičních výrobců MAN nebo Henchsel.Systém byl tehdy vybaven módním jednotyčovým sběračem - tento způsob umožňoval obracení vozidel kdekoliv na síti a zanikl až v roce 1950. Ze zmíněných trolejbusů stojí jeden za zmínku – vůz číslo 20. Tento trolejbus byl vyroben v roce 1930 prakticky jako první moderní německý trolejbus společně firmami Daimler-Benz ze Stuttgartu a BBC Mannheim. Tento vůz byl používán ke zkouškám na zhruba 600 metrů dlouhé trati v závodě BBC v Mannheim-Käfertalu, a to právě až do roku 1940, kdy byl prodán do Zwickau.
Po druhé světové válce zůstaly trolejbusy v provozu i nadále, ale nedošlo k rozvoji sítě, a proto nebylo nutné radikálně modernizovat vozový park. Došlo proto k nákupu jen jediného trolejbusu Lowa v roce 1954. Teprve v roce 1958 došlo k rozhodnutí o modernizaci vozového parku 6 trolejbusy Škoda 8Tr, které byly dodány postupně do roku 1960 a obdržely inv.čísla 301 až 306. To umožnilo postupně vyřadit všechny předválečné a válečné trolejbusy. Další modernizace pak už byla zajišťována jen vozy 9Tr, a to třemi vozy 307-309 z roku 1962, vozem 310 z roku 1965, vozy 311 a 312 z roku 1967, jakož konečně i vozy 306-309 (vše druhé označení, původní vozy zrušeny r.1969), a vozem 313 z roku 1970. Doprava byla zajišťována až do roku 1977, kdy byl 31.srpna provoz zastaven - trolejbusová síť za celou dobu existence nedoznala sebemenších změn. I zde byla vozidla zcela sešrotovaná - ovšem kromě vozu 9Tr 309, které manipulačně pravidelně projížděly síť. S obnovou trolejbusů se začalo počítat v roce 1981, kdy měly nahradit poslední tramvajovou trať. Nakonec ovšem došlo k obratu, tramvaje zůstaly zachovány a trolejbusové vedení bylo sneseno, zbývající vůz byly rovněž zrušen.

Přehled vozového parku trolejbusů
 

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

20 Daimler Benz/BBC

1930

1940 z Mannheimu (testovací

vůz BBC)

zrušen 1959

21 MAN/BBC

1938

nový

zrušen 1959

22 MAN/BBC

1938

nový

zrušen 1959

23 Henschel/SSW

1941

nový

1961 nové číslo 311, zrušen 1962

24 Henschel/SSW

1941

nový

1961 nové číslo 312, zrušen 1962

25 Henschel/SSW

1941

nový

1961 nové číslo 313, zrušen 1962

26 MAN/SSW

1945

nový

zrušen 1959

27 MAN/SSW

1945

nový

zrušen 1959

28 LOWA Werdau

1954

nový

1961 nové číslo 310, zrušen 1964

29-34 Škoda 8Tr

1959-1960

nové

1961 nová čísla 301-306 v tomto pořadí

306 zrušen 1970, ostatní 1972-1977

307-309 Škoda 9Tr

1962

nové

zrušeny 1970

310 (ii) Škoda 9Tr

1965

nový

zrušen 1977

311-312 (ii) Škoda 9Tr

1967

nové

zrušeny 1977

306-309 (ii) Škoda 9Tr

1970

nové

zrušeny 1977, 309 až 1981

313 (ii) Škoda 9Tr

1970

nový

zrušen 1977

3. Gera

Trolejbusový provoz v městě Gera byl zahájen 2.prosince 1939, kdy vyjely dva trolejbusy Bűssing na první lince z centra města ke kasárnám o délce 4700 metrů. Během války, jakož i dlouho po ní zde k žádným změnám nedošlo, pouze v roce 1946 byly dodány nové trolejbusy MAN, které následovaly v letech 1954 a 1956 dva trolejbusy Lowa. Až dobré výsledky s provozem čs.trolejbusů v jiných městech NDR vedly k objednávce tří vozidel Škoda 8Tr (311-313), které byly dodány v roce 1960. V roce 1964 došlo k prodloužení jediné trolejbusové trati jihozápadním směrem k nemocnici. Trolejbusová síť tím dosáhla svého maxima - 7,8 km. Při té příležitosti také byly dodány dva nové trolejbusy 9Tr (320 a 321). Do roku 1970 následovalo ještě 7 trolejbusů stejného typu. V 70.letech pak byla převzata řada vozidel z Berlína a Drážďan. Trolejbusový provoz byl v Geře ukončen 14. září 1977. Několik vozidel bylo ovšem prodáno ještě do jiných měst.

Přehled vozového parku trolejbusů
 

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

301 Bűssing/Schumann

1939

nový

zrušen 1967

302 Bűssing/Schumann

1939

nový

zrušen 1967

303 MAN/SSW

1946

nový

zrušen 1965

304 MAN/SSW

1946

nový

zrušen 1967

305 Lowa Werdau

1955

nový

1966 do Greizu

306 Lowa Ammendorf

1956

nový

1964 zrušen

311 (8Tr)

1960

nový

1970 prodán do Weimaru

312 (8Tr)

1960

nový

1969 prodán do Eberswalde

313 (8Tr)

1960

nový

1969 prodán do Eberswalde

320 (9Tr)

1964

nový

zrušen 1975

321 (9Tr)

1964

nový

zrušen 1975

322 (9Tr)

1965

nový

zrušen 1976

323 (9Tr)

1965

nový

zrušen 1976

324 (9Tr)

1967

nový

prodán 1977 do Weimaru

325 (9Tr)

1969

nový

prodán 1977 do Eberswalde

326 (9Tr)

1969

nový

zrušen 1976

327 (9Tr)

1970

nový

prodán 1977 do Eberswalde

328 (9Tr)

1970

nový

prodán 1977 do Weimaru

329 (9Tr)

1966

1972 koupen z Berlína (1105)

1976 zrušen

330 (9Tr)

1966

1972 koupen z Berlína (1107)

1976 zrušen

331 (9Tr)

1968

1975 koupen z Drážďan (004)

prodán 1977 do Weimaru

332 (9Tr)

1968

1975 koupen z Drážďan (007)

prodán 1977 do Weimaru

333 (9Tr)

1968

1975 koupen z Drážďan (009)

prodán 1977 do Weimaru

334 (9Tr)

1968

1975 koupen z Drážďan (001)

prodán 1977 do Eberswalde

Jako v jednom z mála měst NDR zde nejezdily trolejbusy v krémové barvě, nýbrž do roku 1961 v zelené, pak v do r.1969 převážně červené, od. r. 1969 pak modré.
 

4. Eberswalde

Trolejbusový provoz v Eberswalde byl zahájen za válečných časů v roce 1940 na základní trase Westend - Artillerie-Kaserne, postupně s deseti trolejbusy MAN. Základním rysem byl systém jen s jedním sběračem, který měl dvě nezávislé smykací botky. Na sklonku války byl ovšem celý provoz těžce poškozen (ironií osudu německým leteckým útokem), obnovován byl po etapách od roku 1945. V roce 1947 byl ovšem provoz na více než na rok přerušen. Teprve v 50.letech se situace stabilizovala, v roce 1951 byl mj. přestavěn původní jednosběračový systém na běžný. Vozový park byl obnoven trolejbusy Lowa.

Zdejší dopravní podnik se rozhodl obnovit radikálně vozový park čs.trojebusy Škoda 8Tr, kterých bylo v letech 1958-1960 dodáno celkem 7 (ev.č. 1,3,4,9,10,11,12), nehledě na dva převzaté vozy 20 a 21 z Gery (1969). Dále pak následovalo pět vozidel 9Tr (2,5,13,14,15) v roce 1962. Po šestileté přestávce následovaly další série v letech 1968 (16-19), 1969 (22-25) a 1970 (26-27). Oba posledně jmenované trolejbusy, které byly dodány v září 1970 byly na celých 13 let posledními novými trolejbusy pro NDR.

V roce 1973 se dost výrazně rozšířila síť, když došlo k výstavbě gigantické blokové smyčky ve čtvrti Nordend. Nová vozidla už ale objednána nebyla. V roce 1975 byly ze zrušeného provozu v Drážďanech převzaty vozy 9Tr 003 a 008 (v Eberswalde pak jako 30 a 32), v roce 1977 následovaly ještě tři vozy z Gery (zde 28,29,31). V té době se počítalo s brzkou náhradou trolejbusů autobusy.

Ropná krize, která na východní blok dopadla až v závěru 70.let ale přinesla obrat v trolejbusové dopravě. V roce 1982 se rozhodlo o nákupu trolejbusů 14Tr, které byly rozděleny mezi všechny tři tehdy existující trolejbusové provozy. Do Eberswalde tak byly dodány tři vozy, které zde obdržely čísla 1 až 3, následujícího roku tak byl vyřazen mj. poslední trolejbus 8Tr (!). Trolejbusy 14Tr se bohužel v Eberswalde neosvědčily. Na rozdíl od typu 9Tr je nebylo možno provozovat s vleky, takže vozy nestačily na dopravní zátěž. Proto bylo rozhodnuto o nákupu kloubových vozů Ikarus/Ganz 280.93, první šestikusová série došla v roce 1985, těsně před tím, 4.června 1985 dojezdily trolejbusy s vleky (!). Další dodávka šesti Ikarusů v roce 1986 zapříčinila postupné zrušení takřka všech trolejbusů 9Tr. Jako poslední tři zůstaly ještě vozy 27,29 a 31 (ovšem v roce 1984 byly některé vozy přečíslované, takže např.rezervní vůz 31 je původní 19) rezervě (resp.jako služební), a to až do roku 1988, kdy byly vyřazeny.

Mezitím ovládly veškerý provoz jen Ikarusy 280. Všechny tři trolejbusy 14Tr byly dlouhodobě odstaveny, a v prosinci 1989 byly předány do Postupimi.

Mezi 24.6.1989 a 31.10.1989 se tu zkoušel trolejbus Škoda 15Tr02/6 (pozdější ústecký vůz 532) ale rozhodlo se nepořizovat tato vozidla.

Po roce 1990 zde došlo k obnově vozového parku, dočasně tu jezdily ojeté trolejbusy ÖAF Gräf & Stift GE-105/110 ze Salzburgu, později byly nakoupeny nízkopodlažní vozy stejného výrobce ale typu NGE 152, které byly zakoupeny v počtu patnácti kusů. Od roku 1996 je za provoz zodpovědná společnost Barnimer Busgesellschaft GmbH.

Trolejbusový provoz v Eberswalde přežil do dnešních dnů jako jediný na území někdejší NDR. Provoz je zajišťován kromě dvou zbývajících Ikarusů jen vozy ÖAF/Gräf Stift na dvou linkách, které nesou od srpna 1997 označení 861 a 862. Provoz je ovšem zajišťován jen v pracovní dny, a nad dalším osudem provozu se vznášejí temné mraky...
 
 

Přehled vozového parku trolejbusů
 

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

1-5 MAN/BBC

1940

nové

zničeny 1944

6-8 MAN/BBC

1941

nové

zničeny 1944

9-10 MAN/BBC

1943

nové

10 zničen 1944, 9 od roku 1946 jako 1(ii) a zruš do 1960

2-5 (ii) vl.stavba

1946

postaveny z trosek

vozů 1-8, 10

4 zrušen 1956, 3 zruš.1959, 2,5 zruš.1961

6-8 (ii) Lowa Werdau

1951

nové

zrušeny 1970

9 (ii) Lowa Werdau

1953

nový

1959 do Berlína (1548)

4 (iii) Lowa Werdau

1956

nový

1959 do Berlína (1547)

1 (iii) Škoda 8Tr

1960

nový

zrušeny před 1985

2 (iii) Škoda 9Tr

1962

nový

zrušeny před 1985

3 (iii) Škoda 8Tr

1960

nový

zrušeny před 1985

4 (iv) Škoda 8Tr

1958

nový

zrušeny před 1985

5 (iii) Škoda 9Tr

1962

nový

zrušeny před 1985

9 (iii), 10 (ii) Škoda 8Tr

1960

nové

zrušeny před 1985

11-12 Škoda 8Tr

1960

nové

zrušeny před 1985

13-15 Škoda 9Tr

1962

nové

zrušeny před 1985

16-19 Škoda 9Tr

1968

nové

vůz 19 od 1988 muzejní, od roku 

1984 měl číslo 31 (iii), zřejmě i jiná

přečíslování, 

20-21 Škoda 8Tr

1960

1969 ex.Gera 312,313

zrušeny před 1985

22-25 Škoda 9Tr

1969

nové

zrušeny před 1985, resp.1988

26-27 Škoda 9Tr

1970

nové

zrušeny před 1985, resp.1988

28 Škoda 9Tr

1969

1977 ex.Gera 327

zrušen před 1985, resp.1988

29 Škoda 9Tr

1968

1977 ex.Gera 334

zrušen před 1985, resp.1988

30 Škoda 9Tr

1968

1975 ex.Dresden 303.008

zrušen před 1985, resp.1988

31 Škoda 9Tr

1969

1977 ex.Gera 325

zrušen před 1985

32 Škoda 9Tr

1968

1975 ex.Dresden 303.003

zrušen před 1985, resp.1988

1 (iv) Škoda 14Tr02

1983

nový

prosinec 1989 do Potsdam (983)

2 (iv) Škoda 14Tr02

1983

nový

prosinec 1989 do Potsdam (982)

3 (iv) Škoda 14Tr02

1983

nový

prosinec 1989 do Potsdam (981)

3 (vi) Škoda 14Tr02

1983

1995 ex.Potsdam 976

muzejní, majetek DVN Berlin

1 (v) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

1990 ex.Potsdam 951

1994 zrušen

2 (v) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

1990 ex.Potsdam 952

1998 prodej Timisoara

3 (v) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

1990 ex.Potsdam 953

1994 zrušen

4 (v) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

5 (iv) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

6 (iii) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

7 (iii) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

8 (iii) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

9 (iv) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

10 (iii) Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nový

zrušen 1995

11 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

12 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

13 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

14 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

15 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

16 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

nový

zrušen 1995

17 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

1987 ex.Potsdam 954

zrušen 1992

18 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

1987 ex.Potsdam 955

zrušen po 1995

19 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

1993 ex.Weimar

zrušen 1995

20 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1986

1993 ex.Weimar

zrušen 1995

21 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1990

nový

zrušen po 1995

22 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1990

nový

ve stavu, evid.č.022

23 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1990

nový

zrušen po 1995

24 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1990

nový

zrušen po 1995

25 (ii) Ikarus/Ganz T 280.93

1990

nový

ve stavu, evid.č.025

16 (iii) ÖAF Gräf&Stift GS GE110

1978

1992 ex.Salzburg (130)

1995 zrušen

19 (iii) ÖAF Gräf&Stift GS GE110

1978

1992 ex.Salzburg (134)

1995 zrušen

26 (ii) ÖAF Gräf&Stift GS GE110

1978

1992 ex.Salzburg (135)

1995 zrušen

27 (ii) ÖAF Gräf&Stift GS GE105

1976

1992 ex.Salzburg (157)

1995 zrušen

28 (ii) ÖAF Gräf&Stift GS GE105

1976

1992 ex.Salzburg (158)

1995 zrušen

004,011,017,029,030 ÖAF Gräf&Stift

NGE 152 (33 proc.nízkopodlažní)

1993

nové

ve stavu

031-040 ÖAF Gräf&Stift

NGE 152 (33 proc.nízkopodlažní)

1994

nové

ve stavu

Podle některých údajů zde byly ještě během 70.let nějaké další trolejbusy Škoda 9Tr, snad z Gery a Drážďan, které rovněž měly čísla 28,29,31 a možná i další. Autorovi bohužel nejsou známy detaily k tomuto tématu.
 

5.Greiz

Trolejbusy v nevelkém městě Greiz, relativně nedaleko severně od našich hranic vyjely poprvé 22.září 1945, kdy byla konečně dokončena za války rozestavěná trať St.Adelhead - Tannersdorf, která byla následujícího roku prodloužena do Elsterbergu, čímž získala definitivní podobu (při šestikilometrové délce). Provoz zajišťovaly tři trolejbusy MAN. Miniaturní provoz si pořídil v 50.letech tři trolejbusy Lowa, v roce 1958 pak dva vozy Škoda 8Tr (7 a 8) a v roce 1964 vůz 9Tr (9) čímž vyl vývoj vozového parku dokončen. Tyto vozy pak zajišťovaly provoz až do 11.června 1969 kdy byl provoz zrušen. Jeden vůz 8Tr, jeden 9Tr a jedena Lowa byly prodány do Postupimi, druhá 8Tr pak byla předána do Weimaru

Přehled vozového parku trolejbusů
 

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

9000 MAN/SSW

1945 

nový

zrušen 1968, do 1967 evid.č.1

9001 MAN/SSW

1945 

nový

zrušen 1968, do 1967 evid.č.2

9002 MAN/SSW

1945 

nový

zrušen 1969, do 1967 evid.č.3

9003 Lowa Werdau

1953

nový

zrušen 1968, do 1967 evid.č.4

9004 Lowa Werdau

1955

nový

zrušen 1969, do 1967 evid.č.5

9005 Škoda 8Tr

1958

nový

1969 do Potsdam, do 1967 evid.č.7

9006 Škoda 8Tr

1958

nový

1969 do Weimar, do 1967 evid.č.8

9007 Lowa Werdau

1956

koupen 1966 z Gery (305)

1969 do Potsdam, do 1967 evid.č.6

9008 Škoda 9Tr

1964

nový

1969 do Potsdam, do 1967 evid.č.9

6. Dresden

V Drážďanech se trolejbusová historie datuje od roku 1947, kdy vyjelo šest trolejbusů Henschel na trať mezi Loschwitz a technickou univerzitou. Do roku 1950 pak byla tato jediná linka označená jako C prodloužena na obou stranách do podoby Techn.univerzita - Löbtau – Bűhlau - Weissig. Kromě původních trolejbusů bylo v 50.letech dodáno 11 trolejbusů Lowa, mezi nimi i vůbec poslední trolejbus z této továrny v roce 1956. Relativní dostatek trolejbusů tak zapříčinil, že trolejbusy 8Tr sem vůbec nebyly dodávány (kromě jediného vozu 174, který tu jezdil v letech 1958 - 1962 kdy byl předán do Weimaru), jako první moderní trolejbusy tak dorazily až vozy 9Tr v roce 1962 (8 kusů 175-182, následované v roce 1964 vozy ev.č. 183-188 a v roce 1965 vozy 189-191). Od roku 1964 už jezdily trolejbusy v nejdelší podobě, když byl otevřen úsek tratě Technická univerzita - Löbtau, Crispiplatz. Na trati jezdily dvě linky, 61 Technická univerzita – Weissig a 62 Crispiplatz – Falkensteinplatz. Průběžný provoz byl zřízen až roku 1968 (l.61)

V roce 1969 byly trolejbusy přečíslovány tak, že dostaly „moderní“ sedmimístné číslo 303-0xx-x, tzn. stejné jako u DR, včetně kontrolní číslice. Vozy 9Tr již dodané dostaly na čtvrté až šesté místo čísla 014-030, v letech 1968 a 1969 dodané trolejbusy (původně označené 251-263) pak dostaly čísla 001-013. (V dalším textu bude proto zmiňováno jen poslední trojčíslí).

Frekvence na lince byla velmi solidní, nicméně po radikální modernizaci tramvajové linky 11 do Bűhlau provoz poklesl. Počítalo se s výstavbou dalších trolejbusových tratí, ale k tomu nedošlo, naopak v roce 1971 byl zrušen úsek Bűhlau - Weissig, v letech 1974 a 1975 pak ve dvou etapách i zbytek. Po definitivním ukončení provozu 28.listopadu 1975 pak ještě vozy 005,006,010,011,012 a 013 přešly do Postupimi, 001,004,007 a 009 do Gery.
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

151-157 Henschel/Ansaldo

1947

nové

zrušeny před 1967

158-163 Henschel/SSW

1948

nové

zrušeny před 1967

164-165 Lowa Werdau

1953-4

nové

zrušeny 1968-1969

166-173 Lowa Ammendorf

1956

nové

zrušeny 1968-1969

174 Škoda 8Tr

1958

nový

1962 do Weimaru

174 (ii) Lowa Werdau

1953

nový

1963 ex.Potsdam (4), zrušen 1969

175-182 Škoda 9Tr

1962

nové

od 1967 275-282, od 1969 303.014-021, vyřaz.1971-1975

183-188 Škoda 9Tr

1964

nové

od 1967 283-288, od 1969 303.022-027, vyřaz.1971-1975

189-191 Škoda 9Tr

1965

nové

od 1967 289-291, od 1969 303.028-030, vyřaz.1971-1975

251-260 Škoda 9Tr

1968

nové

od 1969 303.001-010, 001,004,007,009 1975 do Gery, 005

006 a 010 1975 do Potsdam, 003, 008 do Potsdam 1975, 

002 nejspíš zrušen 1975

261-263 Škoda 9Tr

1969

nové

od 1969 303.011-013, všechny 1975 do Potsdam

7. Weimar

Tramvaje ve Weimaru dojezdily již roku 1937. Ihned se počítalo s náhradou trolejbusy, ale z různých důvodů k tomu došlo nakonec až 2.ledna 1948, kdy slavnostně vyjely trolejbusy na páteční lince Schöndorf - Erhingsdorf. Provoz byl zajišťován 6 trolejbusy Henschel, které byly doplněny v 50.letech trolejbusy Lowa.

První čs.trolejbusy byly jako již tradičně vozy 8Tr, kterých sem v letech 1958-1960 bylo dodáno 7 (11-17), k nímž postupně přibyly ojeté vozy stejného typu z Greizu, Gery a Drážďan (10,14,18 v tomto pořadí).

Trolejbusy 9Tr se sem dostaly až v roce 1964, kdy byla dodaná trojice těchto vozidel (19-21), následovaná vozy 22-24 v roce 1968 a vozy 1-4 v roce 1969. Kromě těchto nových vozů pak byly ještě pořízeny ojeté trolejbusy 5-7 z Magdeburgu v roce 1970.

Trolejbusový podnik byl v roce 1972 začleněn do Verkehrs-Kombinat Weimar. Pod hlavičkou tohoto sdružení fungoval po celá 70.léta, byť hrozba zrušení nad ním visela neustále. Až začátek 80.let přinesl tomuto provozu naději. V roce 1982 se tu testoval trolejbus 14Tr, který zde byl označen jako 8000. Zkoušky proběhly relativně úspěšně, proto kromě tohoto trolejbusu bylo následujícho roku pořízeno 11 dalších vozů stejného typu (8001-8011). Ani zde ale již další vozy 14Tr nebyly pořizovány, naopak po nákupu kloubových Ikarusů 280T se jich dopravní podnik snažil postupně zbavit. Vozy 8001,8003,8006,8007,8010 se proto odprodaly do Postupimi. Do roku 1984 byly zrušeny všechny původní devítky, po pouhých 4 letech provozu byl odstaven i vůz 8005.

Zbývající vozy byly postupně odstavovány. V roce 1991 je vykazováno posledních pět vozů, ani jeden ale není v provozu. V roce 1993 byl trolejbusový provoz zcela zastaven, odstavené vozy 14Tr byly už mezitím postupně předány do rumunského Sibiu, kde z nich byla údajně sestavena tři vozidla.
 
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

1-6 Henschel/SSW

1948

nový

zrušeny 1960-1964

7 Lowa Werdau

1952

nový

1964 prodej Erfurt 

8-9 Lova Werdau

1953

nové

zrušeny 1970

10 Lowa Ammendorf

1956

nový

zrušen 1970

11-15 Škoda 8Tr

1958

nové

11,12 přečísl na 8011,8012,8014 a zruš.před 

1984, 13,14,15 zruš.před 1972

16-17 Škoda 8Tr

1960

nové

16 přečísl.1972 na 8016, vyř.1975, 17 vyř.1971

18 Škoda 8Tr

1958

ex.Dresden (174)

zrušen 1971

19-21 Škoda 9Tr

1964

nové

od 1972 8019-8021

22-24 Škoda 9Tr

1968

nové

od 1972 8022-8024

1-4 (ii) Škoda 9Tr

1969

nové

od 1972 8001-8004

5-7 (ii) Škoda 9Tr

1967

1970 ex.Magdeburg 1057,1058,1056

5 1972 na 8005, 7 na 8006, 6 zrušen 1971,

8005 zrušen 1984, 8006 zrušen 1975

8-9 (ii) Škoda 8Tr

1960

1968 ex.Magdeburg 1062,1063

1972 přečísl. na 8008-8009, zrušeny před 1984

10 (ii) Škoda 8Tr

1958

1968 ex.Greiz 9006

1972 přečísl.na 8010, zrušen před 1984

14 (ii) Škoda 8Tr

1960

1970 ex.Gera 311

1972 přečísl.na 8014, zrušen před 1984

18 (ii) Škoda 8Tr

1960

1970 ex.Magdeburg 1061

zrušen před 1972

8025-8027 Škoda 9Tr

1964

1972 ex.Berlin (004,002,006)

zrušeny 1984

8006 (ii) Škoda 9Tr

1967

1975 ex.Erfurt (34)

zrušen 1984

8000 Škoda 14Tr01

1982

nový

od 1991 242, zrušen 1993

8001 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

1985 prodej Potsdam (408)

8002 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1988 (!) odstav. 1993 prodej Sibiu na n.d.

8003 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

1985 prodej Potsdam (406) nyní muzejní

Eberswalde (3)

8004 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1991 243, 1993 prodej Sibiu

8005 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1991 244, 1993 prodej Sibiu

8006 (iii) Škoda 14Tr02

1983

nový

1985 prodej Potsdam (407)

8007 Škoda 14Tr02

1983

nový

1985 prodej Potsdam (410)

8008 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1991 245, 1993 prodej Sibiu (364)

8009 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1991 odstaven 1993 prodej Sibiu na n.d.

8010 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

1985 prodej Potsdam (409)

8011 (ii) Škoda 14Tr02

1983

nový

od 1991 246, 1993 prodej Sibiu (363)

8021-8032 Ikarus

/Ganz T 280.93 

(8025-8027 jako ii)

1985

nové kromě 8031-8032

po 1993 předány 2 do Eberswalde, další

do států býv.SSSR nebo do Rumunska

Další vozy byly v 70.letech převzaté na náhradní díly, např. 1059,1060,1065,1075 z Magdeburgu, 32 z Erfurtu, 324,328,331,332 a 333 z Gery a možná i další.
 

8.Erfurt

Mezi města provozující trolejbusovou dopravu se zařadil v roce 1948 otevřením linky Anger-Daberstadt i Erfurt. Tato trať měřila pouhé tři kilometry - přitom manipulační trať do vozovny byla takřka stejně dlouhá. K trolejbusům Henschel, které zajišťovaly dopravu na této, i na v roce 1951 otevřeném úseku do Hochhaimu přibyly v 50.letech tradiční vozy Lowa, díky nimž byla prodloužena trolejbusová trať do městské části Ringelberg. Pro oblíbenost trolejbusů brzy stávající vozový park nestačil. Dopravní podnik proto sáhl k takřka zoufalém kroku, když (v roce 1957!!!) zakoupil pět ojetých patrových třínápravových trolejbusů z Hamburku, jímž pak v dílnách bylo odstraněno horní patro.

Trolejbusy 8Tr byly dodány až v roce 1960 (ev.č. 17-20). Pak už následovaly jen vozy 9Tr (1962 21 a 22, 1964 24-30 a 1968 31-34). V 70.letech nebyl již trolejbusový provoz dále udržován a v roce 1975 byl zrušen - včetně většiny vozidel
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

1-5 Henschel/AEG

1948

nové

zrušen před 1975

6 Lowa Werdau/AEG (!)

1950

nový

zrušen před 1975

7-10 Lowa Werdau

1952

nové

zrušen před 1975

11 Lowa Ammendorf

1956

nové

zrušen před 1975

12-16 Henschel/AEG

1953

1957 ex.Hamburg 331-335

patrové vozy, odebrané horní patro

zrušen před 1975

17-20 Škoda 8Tr

1960

nové

zrušen před 1975

21-22 Škoda 9Tr

1962

nové

zrušen před 1975

23 Lowa Werdau

1952

1964 z Weimaru (7)

zrušen před 1975

24-30 Škoda 9Tr

1964

nové

zrušeny 1975

31-34 Škoda 9Tr

1967

nové

31,33 zruš.1975, 32 do Weimaru

na náhradní díly, 34 do Weimaru na 8006

9. Potsdam (Postupim)

V dvojměstí Potsdam-Babelsberg se počítalo se stavbou trolejbusové tratě už od roku 1941, kdy byl předběžně schválen projekt. V roce 1943 se již začalo v omezené míře budovat (plánovalo se otevření na rok 1944), ale díky válečným událostem k tomu nedošlo. Podařilo se už alespoň získat dvě skříně italských trolejbusů Alfa Romeo. Po válce se chvíli něco nedělo, až roku 1947 byla stavba pomalu obnovena. Poprvé vyjely trolejbusy 2.října 1949 na 7,5 kilometrů dlouhé trolejbusové trati mezi Goetheplatz a čtvrtí Drewitz. Provoz zajišťovala dvojice zmíněných vozů Alfa Romeo, do níž byla vestavěna elektrická výzbroj Schumann. V případě nedostatku vozidel zaskakovaly na lince autobusy. Od roku 1952 začaly docházet trolejbusy Lowa, v padesátých letech byla rovněž rozšiřovaná síť. V roce 1958 jezdily tři trolejbusové linky o celkové délce přes 20 kilometrů, od stejného roku začaly docházet trolejbusy Škoda 8Tr.

V roce 1964 byla zkrácena trolejbusová trať v těsném sousedství hranice se západním Berlínem. Počítalo se s výstavbou trolejbusových tratí, ale k té již nedošlo.

Stoupající nároky na trolejbusy byly rovněž řešeny nákupem nových vozidel 9Tr. Postupně tak byly dodány nové trolejbusy 9Tr, zakoupené byly i dva vozy z Greizu

V 70.letech se i zde počítalo s postupným zrušením trolejbusové dopravy. Byly sice převzaty ještě ojeté vozy z rušeného provozu v Drážďanech, ale to mělo být jen dočasné opatření. Od roku 1980 byl na několik let přerušen provoz do Drewitz, nicméně trolejbusy se podařilo prozatím zachránit. V roce 1983 tak bylo i sem dodáno 5 vozidel 14Tr, které tu dostaly čísla 401-405, které následovala pětice kloubových vozů Ikarus 280T. Na rozdíl od ostatních německých měst zde byly spokojei s vozy 14Tr, naopak kloubové Ikarusy tu nebyly příliš oblíbené. Ještě v roce 1985 tak byly dva trolejbusy Ikarus předané do Weimaru výměnou za 5 vozů 14Tr, v roce 1989 pak do Eberswalde odešly zbývající výměnou za vozy 14Tr, jejichž byla tak Postupim největším provozovatelem. V Postupimi s nimi panovala relativní spokojenost (jako v jediném městě NDR), takže dokonce nově dodané vozy Ikarus 280T tu nebyly oblíbené.

Na počátku 90.let došlo k elektrizaci železniční tratě v Drewitz. Vzhledem k drážním předpisům zapovídajícím úrovňové křížení elektrické železnice a trolejbusu byl provoz zastaven v prosinci 1992. Hned na počátku roku 1993 se začalo znovu jezdit, jedna, čistě trolejbusová linka končila u nádraží v Drewitz (provoz 14Tr), druhá, duobusová jezdila přes tento železniční přejezd dále. Pro provoz na této lince byly postupně zakoupeny čtyři duobusy, jeden z nich MAN, ostatní Mercedes.

Některé vozy 14Tr tak byly odstaveny a prodány do Ivano-Frankovska (na Ukrajinu). Definitvní ranou do vazu dožívajícího podniku byl policejní zákaz provozu vozů 14Tr. Trolejbusový provoz byl proto zastaven v lednu 1995. Ačkoliv se ještě zvažovalo o jeho obnově, k ní nikdy nedošlo a do roku 1999 bylo vedení zlikvidované. Osud vozidel byl vcelku zajímavý. Duobusy zůstaly v čistě autobusové podobě v provozu, vozy 14Tr šly na Ukrajinu, ale šest vozů (původně rovněž zamýšlených pro Ukrajinu) získal DP Ostrava…
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

1-2 Alfa Romeo/Schuman/SSW

1944/1949

nový, el.výzbroj dodatečně

zrušen 1960

3 Lowa Werdau 601a

1952

nový

zrušen 1964

4 Lowa Werdau 601a

1953

nový

1963 prodej Dresden

5-10 Lowa Werdau 602

1956

nové

zrušeny do 1964

6 (ii) Lowa Werdau 602

1953

1969 ex.Greiz (9007)

1972 do Berlína na náhradní díly

11-15 Škoda 8Tr

1958

nové

vyřazeny do 1982

16-17 Škoda 8Tr

1958

nové

vyřazeny do 1982

18-19 Škoda 9Tr

1962

nové

vyřazeny do 1984

20-21 Škoda 9Tr

1964

nové

vyřazeny do 1984

10 (ii) Škoda 8Tr

1958

1969 ex.Greiz 9008

vyřazen do 1984

22 Škoda 9Tr

1964

1969 ex.Greiz 9005

vyřazen do 1984

23-26 Škoda 9Tr

1969

nové

vyřazeny do 1984

27-31 Škoda 9Tr

1970

nové

vyřazeny do 1984

32-37 Škoda 9Tr

1969

1975 ex.Dresden 012,011,

013,010,006,005 v tomto pořadí

vyřazeny do 1984

951-955 Ikarus/Ganz T 280.93

1985

nové

pův.451-455, 954,955 1987 do Eberswalde (17,18), 951-953 1989 rovněž do Eberswalde (1-3)

971-975 Škoda 14Tr02

1983

nové

pův.401-405, 971 do Ostravy (3217),

972 do Černovcy/UA (333), 973-975 Ivano –Frankovsk/UA nebo Černovcy/UA, 

976-980 Škoda 14Tr02

1983

1985 ex.Weimar (8003,

8006,8001,8010,8007)

pův.406-410, 976 muzejní Eberswalde (3),

977 Ivano Frankovsk/UA (158), 978-980 Ostrava 

(3218,3220,3219)

981-983 Škoda 14Tr02

1983

1989 ex.Eberswalde (1-3)

981,983 Ostrava (3222,3221), 982 Ivano Frankovsk (160)

990 MAN/Kiepe SL-172

1987

1991 ex.???

nadále v majetku ViP jako autobus

991 Mercedes O405GTD

1991

nový

nadále v majetku ViP jako autobus

993,994 Mercedes O405GTD

1993

nové

nadále v majetku ViP jako autobusy

Ze tří vozů 973-975 „Ivano-Frankovsk nebo Černovcy) je jeden v Ivano-Frankovsku jako 159, ostatní dva v Černovcích 334 a 335.


 
 

10. Magdeburg

První linka magdeburgských trolejbusů spojovala od června 1951 Buckau a Lemsdorf. Přepravní zátěž spočívala již na typech Lowa, kterých bylo postupně dodáno 7 (to již jezdily trolejbusy i na druhé lince Sudenburg - Gross Otensleben, čímž dosáhla síť svého maxima). Provoz zde nikdy nenabyl nijak významných forem, proto ani celkový počet trolejbusů se příliš nezvyšoval. Původní vozy Lowa nahradily v letech 1958-1960 vozy 8Tr, na jejichž dodávky navázaly série vozů 9Tr. Tak malý provoz neměl naději na přežití - dojezdil po 20.letech provozu v říjnu 1970. Prakticky všechny vozy odešly do Weimaru, některé jen na náhradní díly
 
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

51-53 Lowa Werdau

1951

nové

zrušeny 1962

54-56 Lowa Werdau

1953

nové

zrušeny 1962

1057 Lowa Ammendorf

1955

nový

původně 57, zrušen 1964

1058-1061 Škoda 8Tr

1958

nové

původně 58-61, 1059-1061 1970 do Weimaru

1062-1063 Škoda 8Tr

1960

nové

1968 do Weimaru

1064-1066 Škoda 9Tr

1964

nové

1065 1970 do Weimaru, ostatní zrušeny

1067 Škoda 9Tr

1965

nový

později ev.č.1075, 1970 do Weimaru

1056-1058 (ii) Škoda 9Tr

1967

nové

1970 do Weimaru

11. Berlín

První „moderní“ trolejbusy na území Berlína vyjely již v roce 1932 všechno to ale byly linky na území někdejšího Západního Berlína. Na území „demokratického“ Berlína vyjely první trolejbusy až 1.srpna 1951, berlínský provoz byl tak vlastně takřka 40 let nejnovější (i když mezitím zanikl). Byl také ovšem největší, v době největší slávy tu jezdilo 49 trolejbusů na 4 (vesměs okružních!) linkách. Celý provoz byl zbudován velmi rychle, během let 1951-1954, kdy bylo na linky nasazeno rekordních 45 běžných trolejbusů Lowa a kromě nich ještě jedno pozoruhodné vozidlo stejného výrobce, které sestávalo z krátkého dvounápravového tahače (ve kterém byla soustředěna elektrická výzbroj, na který navazoval patrový návěs.

Relativní přebytek těchto trolejbusů zavinil, že první české vozy 9Tr sem byly dodány až v roce 1964 (ovšem podle pramenů Škody Ostrov tu měli jeden vůz 8Tr, ale není známo jak dlouho ani co se s ním stalo).. Šlo o sérii 1101-1106, na kterou v roce 1966 navázala série 1107-1117. Vozy 9Tr tu nikdy nebyly příliš populární, na rozdíl od trolejbusů Lowa zde nebyly provozovány s vleky. Trolejbusová doprava se omezovala od roku 1969, takže na podzim 1972 dojezdila poslední linka.Některé trolejbusy odešly do Weimaru nebo Gery, ostatní vozidla byla zrušena.
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

1501-1505 Lowa Werdau

1951

nové

vyřazeny 1965

1506-1515 Lowa Werdau 

1952

nové

vyřazeny 1972, 1506 a 1509 už dříve

1516-1529 Lowa Werdau

1953

nové

vyřazeny 1972, 1521 už dříve

1530-1546 Lowa Werdau

1956

nové

vyřazeny 1972, 1533 už dříve

1547 Lowa Werdau

1956

1959 ex.Eberswalde 4

vyřazen 1972

1548 Lowa Werdau 

1953

1959 ex.Eberswalde 9

vyřazen 1972

2001/201 ES6

1955

nový

vyřazen 1972, tahač a patrový návěs

1101-1106 Škoda 9Tr

1964

nové

od 1971 303.001 až 006, 1972 005 do Gery,

002,004,006 do Weimaru, ostatní zrušeny

1107-1117 Škoda 9Tr

1966

nové

od 1971 303.007 až 017, 1972 007 do Gery,

ostatní zrušeny

12. Hoyerswerda

Nejnovější provoz na území NDR měl také jedno z nejkratších období působnosti - trolejbusy zde jezdily v letech 1989-1994, výhradně vozy Ikarus/Ganz 280T, český vůz zde nebyl ani jeden. Zajímavostí je snad jen fakt, že Hoyerswerda byla společně s Greizem jediným z více než 70 měst (NDR i SRN) kde byly zavedeny trolejbusy, aniž by ve městě někdy dříve jezdily tramvaje.
 
 

Přehled vozového parku trolejbusů

ev. č.

rok výroby

zdroj 

zrušení

? Ikarus/GANZ 280

(minimálně 4 vozy)

1989

nové

po zrušení odprodej SSSR a Rumunsko

Třináctým provozem býv.NDR se měl stát Suhl, kde byly trolejbusy budovány od roku 1989, následujícího roku byl ale na základě místního referenda zastaven.
 

Závěrem: Historie trolejbusů v NDR je spletitou a v podstatě uzavřenou historií. Relativní neúspěchy těchto trolejbusů zde odrážely poměrnou nechuť k této dopravě od 60.let. Je zajímavé, že to bylo společné pro oba německé státy, takže do dnešních dnů zůstaly v dnešní SRN pouhé tři provozy (Eberswalde, Esslingen a Solingen), z nichž dva (Eberswalde a Esslingen) jsou ještě navíc relativně ohroženy.
 

Přehled dodávek českých trolejbusů dle měst a let (není uvedena Hoyerswerda)
 

město

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

6

70

82

83

 

Berlín

-

-

-

-

-

-

6

-

11

-

-

-

-

-

-

17 vozidel

Dresden

1

-

-

-

8

-

6

3

-

-

10

3

-

-

-

31 vozidel

Eberswalde

5

-

2

-

5

-

-

-

-

-

4

4

2

-

3

25 vozidel

Erfurt

-

-

4

-

2

-

6

4

-

-

-

-

-

-

-

16 vozidel

Gera

-

-

3

-

-

-

2

2

-

1

-

2

2

-

-

12 vozidel

Greiz

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3 vozidla

Leipzig

6

-

3

-

4

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

16 vozidel

Magdeburg

4

-

2

-

-

-

3

1

-

3

-

-

-

-

-

13 vozidel

Potsdam

5

-

2

-

2

-

2

-

-

-

-

4

5

-

5

25 vozidel

Weimar

5

-

2

-

-

-

3

-

-

-

3

4

-

1

11

29 vozidel

Zwickau

-

3

3

-

3

-

-

1

-

2

-

-

5

-

-

17 vozidel

celkem

28

3

21

-

24

-

32

11

11

6

17

17

14

1

19

204 vozidel


 

Škoda 8Tr - 1958-1960

52 vozidel

Škoda 9Tr - 1962-1970

132 vozidel

Škoda 14Tr - 1982,1983

20 vozidel

Trolejbus Škoda 9Tr v Eberswalde                                             Obě fotografie - DP Eberswalde

Trolejbus Škoda 14Tr v Eberswalde
 


Tato stránka (c) 1998 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.