Nákladní tramvaj pro Drážďany

Firma Volkswagen dostala povolení ke stavbě nové automobilové továrny uprostřed města na kraji Grosser Dresdner Garten, ústředního drážďanského parku, známého hlavně existencí dříve pionýrské, dnes parkové železnice rozchodu 381 mm. Nepůjde ovšem o "obyčejnou" továrnu, ale pod názvem Gläserne Manufaktur se zde budou v totálně prosklené budově montovat osobní automobily nejvyšší třídy, nejvíce přešlechtěné VW Passat s velkoobsahovými motory. Nepůjde o nějaké závratné počty vozidel, ale spíše o kusovou výrobu - ostatně také proto název Manufaktura. Neobvyklostí budovy bude právě její prosklenost, takže bude možné pozorovat celou výrobu z ulice.

Nová stavba bude mít za následek dvě významné změny v dopravě. Jednak je to výstavba nového koncového nádraží a depa místní parkové drážky, která je samozřejmě financovaná rovněž VW, druhou a významnější změnou je výstavba nákladní tramvaje.
Továrna bude v centru města a tudíž bude asi moci mít jen velmi omezené, až žádné skladovací prostory. Vše by se mělo dodávat "just in time", čili se to bude vozit právě tehdy když to bude potřeba. VW má už svoje "logistické centrum" ovšem v podstatě na druhém konci města ve čtvrti Friedrichstadt, sice na stejném břehu Labe, ale na druhou stranu od městského centra. Město se pochopitelně bránilo dalšímu přílivu nákladních automobilů do centra města, hledal se jiný způsob, jak zajistit přepravu minimálně 600 tun nákladu denně. Nakonec se řešení našlo v podobě projektu nákladní tramvaje. Doby, kdy vozy Gotha tahaly ulicemi města nákladní vozy naložené třeba pivem sice nejsou tak vzdálené (1982-1990) ale nová nákladní je koncepčně pochopitelně něco jiného. O její konstrukci se ucházela celá řada firem, mimo jiné ČKD, ale zakázku na stavbu dostala firma Schalker Eisenhűtte se sídlem v Mönchengladbachu. Na první pohled se jedná o neznámou firmu, avšak opak je pravdou – tato společnost je dlouholetým výrobcem speciálních vozidel mimo jiné pro metro v Mnichově a Hamburku, jakož i dvousilové nákladní lokomotivy pro dopravní podnik v Kölnu.
V principu se bude jednat o pětidílnou soupravu celkové délky asi 60 metrů (to není až tak obrovský rozměr, odpovídá to zhruba délce dvojice spřažených nízkopodlažních vozů, které v Drážďanech vcelku normálně jezdí na lince 2 od konce loňského roku). Jednotka bude sestávat vždy ze dvou hnacích článků a tří vložených článků s prostorem pro náklad. Každý vůz je čtyřnápravový a v rámci úspor byly použity dokonce rekonstruované podvozky z již vyřazených vozů T4. Na dodávce dílů se podílely i další firmy, jako např. FAGA Berlin (společný podnik DWA Bautzen a Bombardier), která dodávala motory o výkonu 45 kW a další.Celá jednotka bude vážit 90 tun a uveze 60 tun nákladu
Takové soupravy budou vyrobeny dvě (a jeden rezervní hnací a vložený vůz), s tím že jejich papírovým vlastníkem bude koncern VW, ale provozovat je bude samozřejmě drážďanský dopravní podnik, který za tím účelem založil dceřinnou firmu DVS (Dresdner Verkehrservice) a soupravy budou mít "hnízdo" ve vozovně Gorbitz, kam ovšem budou zajíždět jen na údržbu.
Trasa nákladní tramvaje bude využívat většinou stávající koleje. Nově bude postavená "vlečka" do logistického centra VW a samozřejmě bude muset byt nějak napojena kolejově i Skleněná manufaktura. Zbytek se bude odbývat po dnes provozovaných tramvajových tratích. Papírově povede trať přes Postplatz, ale vytýčená trať má podobu kruhu, v případě nehod/kolon vozidel atp. se bude jezdit v podstatě zcela jinudy, m.j. kolem hlavního nádraží.
Provoz bude samozřejmě závislý na výkonech Skleněné manufaktury, ale počítá se s tím, že soupravy budou jezdit každý pracovní den od 6.00 do 21.00 každých 40 minut (cožmimochodem dává docela ďábelské nakládací a vykládací časy, které budou možné jen díky možnosti vykládat buď ze stran nebo ze sklápěcí střechy). Obě soupravy převezou denně vcelku úctyhodné množství nákladu, pokud by ani to nestačilo, bude zakoupena třetí souprava.
Výstavba nového nádraží parkové dráhy bude dokončena ještě v květnu tohoto roku a slavnostní zahájení provozu se odbyde 1.června, Skleněná manufaktura pojede naostro od dubna 2001, přičemž tramvaj bude jezdit od 1.března 2001.Někdy v únoru 2001 bude do Skleněné manufaktury exkurze pro veřejnost.

Dresdner Cargotram - kresba vozu

Dresdner Cargotram - maketa vozu
Dresdner Cargotram - mapka tratí
 Tato stránka (c) 2000 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při uvedení pramene.