Expozice městské dopravy technického muzea v Brně

Nejrozsáhlejší sbírku vozidel městské dopravy má technické muzeum města Brna ve své expozici MHD na bývalé konečné místní dráhy v Líšni. Muzejní snahy se zde objevují taktéž od druhé poloviny 60. let. Postupným útočištěm muzea se stala Líšeň, která byla s centrem Brna spojena nejprve místní parní železnicí, která byla za druhé světové války elektrizovaná a integrovaná do běžné tramvajové sítě. Při stavbě velkých sídelních celků v Líšni bylo ale bohužel rozhodnuto zlikvidovat celou tuto tramvajovou trať - od roku 1964 tak byl zastaven provoz na úseku Stránská Skála - Líšeň. Budova bývalého místního nádraží, stejně jako těleso dráhy ale naštěstí nebylo zlikvidováno, a od roku 1973 je v majetku Technického muzea města Brna. Do tamních hal pak postupně byly přestěhovány veškeré dopravní sbírky, stejně tak jako nevelká, ale zajímavá kolekce osobních automobilů. Bohužel, úsilí TMB bylo velmi dlouho směrováno pouze na fyzické zachování vozidel, nikoliv na možnost jejich pravidelného vystavování nebo předvádění - expozice (formálně vedená jako Depozitář) nebyla po řadu let přístupná. Když se na počátku 90.let konečně podařilo expozici otevřít, projevila se další nevýhoda kterou je naprosto katastrofální osvětlení nově postavené haly, vzhledem k tomu, že vozidla jsou doslova natlačena na sebe je tak nebylo prakticky možné fotografovat. Bývalá tramvajová trať, která tvořila jediné spojení do muzea chátrala, od počátku 90. let byla již nesjízdná, čímž vozidla nemohla opustit areál. Muzeum samotné mělo (ze strany DP Brno) naprosto nulovou propagaci (jasně se projevuje nevýhoda faktu, že muzeum a dopravní  podnik jsou dvě různé instituce). Ale ani ze strany TMB nebylo všechno v pořádku. Pokud už někdo přece jen dorazil do Líšně, nemohl si v tamní maringotce, která slouží jako prodejna vstupenek zakoupit jakýkoliv materiál o historii a současnosti muzea, o fotografiích vozidel nemluvě. Sám si fotografie pořídit nemůže, a o vozidlech se od průvodce dozví melancholickým tónem standardní verzi výkladu, která je ve své základní podobě určena pravděpodobně pro školy I.stupně. O tom, že by muzeum potřebovalo nějaké finanční prostředky na podporu své činnosti se ale nedozví také nic, takže i kdyby snad byl ochoten tam něco zanechat, nemá komu. Protože je obvykle v muzeu jen jedna osoba, někdy se návštěvníkovi ani nepodaří zaplatit.
Tristní situace se změnila až v souvislosti s oslavami 130 let tramvají v Brně, které se uskutečnily v červnu 1999. Začalo se uvažovat o obnovení trasy (možná dokonce i pro jízdy pravidelné tramvajové linky), opět se rozeběhly renovační práce na vozidlech. Nedostatek finančních prostředků sice zavinil, že trať byla opravena jen provizorně, ale vozidla mohou alespoň sjet dolů do města a odtud se dostat do ostatní kolejové sítě. Dopravní podnik nalezl konečně s TM Brno společnou řeč, takže se kromě účasti vozidel TMB na oslavách podařilo zavést i pravidelnou linku. Ta vyjela poprvé 1.května 1999 (v provozu by měla být do poloviny září), nese označení 130 a odjíždí z Náměstí Svobody odpoledne v intervalech 90 minut na smyčku Novolíšeňská. Tam je u prvních spojů zajištěna doprava historickým autobusem (jezdí vozy RTO,RO i B 831) do areálu muzea. Návštěvník se konečně dostane snadno do areálu. Tam je sice i nadále jen maringotka, ale je zde alespoň vidět obrat k lepšímu.
Lze doufat, že bude možné se dočkat toho, že linka 130 pojede někdy v příštích letech buď přímo do muzea, anebo na Stránskou skálou. A popusťme uzdu fantazii - třeba se podaří dokončit rekonstrukci tratě v původním rozsahu (tzn.pravá kolej ve směru nahoru pro rozchod 1435 mm a levá jako splítka 1000 mm/760 mm), takže budeme moci na Stránské Skále přestoupit třeba do bývalého úzkorozchodného elektrického vozu Slezských zemských drah a vyjet nahoru do muzea. Hezká představa, že?
 

Přehled kolejových vozidel:
Původ Číslo Rok výr. Pozn.:
Bratislava 203 1930 Výrobce Vagónky Studénka, el.výzbroj Siemens (1000 mm)
Bratislava 18 1936 mot.vůz vlastní stavby (1000 mm), plánovaná rekonstrukce
Bratislava 31 1938 rovněž vůz vl.stavby. El.výzbroj Siemens. (1000 mm), plánovaná rekonstrukce
Bratislava  101 1943 vlečný vůz, výrobek SGP, Rakousko (1000 mm)
Brno, KD 6 1876 letní otevřený vůz koňky
Brno, PD 79 1884 vlečný vůz parní tramvaje
Brno, PD 10 1889 „Caroline“, parní tramvajová lokomotiva
Brno, PD 25 1890 letní otevřený vůz parní tramvaje
Brno 10 1899 vůz z první série elektrických vozů, dodaný ještě před vlastní elektrizací parní tramvaje, výrobek strojíren v Grazu
Brno 61  1899 vlečný vůz, rovněž z Grazu, určený k vozu č. 10
Brno 1 1903 vůz Královopolské strojírny, dodán 1903, muzejní ke 100.výročí MHD v Brně 1969
Brno 6 1904 výrobek Královopolské strojírny
Brno  52 1912 výrobek ze strojíren v Grazu
Brno 57 1912 původně dodán pro dráhu Bratislava-Vídeň, do Brna 1915
Brno 72 1920 poválečný vůz (výrobce Graz)
Brno  205 1920 vlečný vůz z vagónky ve Studénce
Brno 81 1926 vůz z Královpolské strojírny
Brno  214 1926 výrobce Ringhoffer
Brno 3 1928 kropicí vůz, rekonstrukce plánovaná
Brno  1928 kolejový brus, rekonstrukce plánovaná
Brno 263 1939 jednosměrný m.vůz - Královopolská strojírna
Brno 405 1946 jednosměrný m.vůz z Kr.p.strojírny
Brno  296 1948 vlečný vůz, Kr.Pole
Brno  126 1950 vůz Škoda MT-4, skříň Královopolská (plecháč)
Brno  301 1950 z poslední série vlečných vozů (k plecháčům)
Brno  1473 1961 vůz typu T2, muzejní od 1985
Brno 1521 1966 vůz typu T3, muzejní od 1996
Brno (1034?) - plánuje se pořízení vozu K2, definitiv.rozhodnutí nepadlo
MD Brno-Líšeň 400. 901 1904 parní lokomotiva býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň, rekonstrukce plánovaná
MD Brno-Líšeň Cil 201 1904 vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň
MD Brno-Líšeň Cil 202 1904 vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň
MD Brno-Líšeň Cdil 301 1904 vlečný vůz býv.místní dráhy dráhy Brno-Líšeň
Jablonec 44 1930 vlečný vůz, výrobce Ringhoffer, rekonstrukce plánovaná
Jablonec  117 1952 jediný zachovaný vůz typu MT6, rekonstrukce plánovaná
Košice 1 1914 výrobek strojírny v Györu, za II.sv.války do Miskolce. Odtud do muzea, dosud nerekonstruovaný
Olomouc  205 1930 původně dodaný do Prahy (430), od 1954 v Olomouci
Ostrava 3 1894 parní tramvajová lokomotiva, rekonstrukce plánovaná
Ostrava  165 1914 výrobce vag.Kopřivnice
Ostrava 104 1916 nákladní motorový vůz
Ostrava 26 1923 motorový vůz vlastní stavby
Ostrava  177 1928 vlečný vůz
Ostrava 107 1954 nákladní elektrická lokomotiva - Škoda Plzeň
Ostrava-Vítkovice 3 1934 motorový el.vůz místní dráha
Ostrava-Vítkovice 104 1931 vlečný vůz místní dráhy
Ostrava, SZD 5 1912 motorový vůz Slezských zemských drah, rozchodn 760 mm
Ostrava, SZD 112 1912 vlečný vůz Slezských zemských drah, rozchodn 760 mm
Ostrava, SZD Ci 103 1926 vlečný vůz Slezských zemských drah, místní drahá Svinov - Kyjovice/Budišovice, normální rozchod
Ostrava, MDOK 1 1908 elektrická lokomotiva Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm
Ostrava, 

MDOK

7 1920 motorový vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm
Ostrava, MDOK 117 1948 vlečný vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm
Ostrava, MDOK 31 1954 motorový vůz Místní dráhy Ostrava - Karviná, rozchod 760 mm, výrobce Vagónka Česká Lípa
Praha 2051 1927 motorový vůz - výrobek vagónky Kolín
Praha 1207 1931 vlečný vůz - výrobek vagónky Kolín
Praha  1404 1933 vlečný vůz - krasin 
Praha  3005 1935 jednosměrný M.V. (ponorka)
Praha  5064 1955 sériový vůz typu T1
Tr.Teplá 3 1909 později u ČSD jako M 24.003. Je bez elektrické výzbroje, rozchod 760 mm
Tr.Teplá 12 1911 později u ČSD C/u 301, vlečný vůz, rozchod 760 mm
Tr.Teplá Jk101 1909 nákladní vůz, rozchod 760 mm
ČSD T 200 002 1931 motorová lokomotiva německé výroby. Původně sloužila v TMB jako posunovací mechanismus, nyní muzejní exponát
ČSD  310.134 1900 parní lokomotiva. Shodné stroje jezdily na SZD na trati Svinov - Kyjovice-Budišovice, neprovozní exponát
Původ Číslo Rok výr. Pozn.:
kromě toho jsou v muzeu různé nákladní vozíky a podobná pomocná zařízení
 

Kolekce nekolejových vozidel je do jisté míry popelkou v TMB, i když například řada trolejbusů od vozů 3Tr až po Tatru T-401 je také unikátní, rovněž tak zachovalé autobusy (včetně přívěsů) jsou důstojným doplněním sbírky....
 

Přehled zachovalých trolejbusů:
Škoda 3Tr 101 ex.Plzeň plánovaná rekonstrukce
Škoda 6Tr 135 ex.Plzeň t.č.není plně pojízdný
Škoda 7Tr 31 ex.Brno pojízdný
Škoda 8Tr 141 ex Bratislava pojízdný
Škoda 9Tr 3076 ex.Brno pojízdný
Škoda T-11 248 ex.Plzeň, pův.brněnský 55 pojízdný
Tatra T-400 19 ex.Ostrava nepojízdný
Tatra T-401 461 ex.Praha plánovaná rekonstrukce
Škoda/Sanos S-200 301 ex.Zlín prototyp, odstaven

Fotografie: Muzejní trolejbusy TM Brno
 

Ostatní nekolejová vozidla městské hromadné dopravy:
bus Praga RND r.v. 1949
bus Škoda 706RO r.v. 1949, ev.č.122 ex.Jihlava
bus Škoda 706RTO r.v. 1967, ev.č.202 ex.Brno
bus Karosa ŠM 11 r.v. 1980, ev.č.2834 ex Brno
bus Karosa HB-500 plánovaná rekonstrukce 
bus Karosa B-831 r.v. 1988 prototyp, nebyl v provozu
bus Karosa B-731.1670 r.v. 1995 prototyp, nebyl v provozu, nyní propůjčen na letiště Brno
vlek Sodomka RPA r.v. 1942, plánovaná rekonstrukce
vlek Sodomka D-4 r.v. 1950, ev.č.56 ex.Plzeň plánovaná rekonstrukce
vlek Středoč.strojírny B-40 r.v. 1959 od ČSAD provozní

Muzeum kromě toho má malou sbírku osobních automobilů, zemědělských vozidel a v areálu muzea jsou odstaveny i takřka kompletní stíhací letouny čs. armády.

Muzeum je otevřeno v období duben-říjen so a ne, v letních měsících denně. Přímo u muzea je zastávka linky 78, ta ale jezdí jen ve špičkách prac.dní. Mnohem jistější je tak spojení pravidelnou autobusovou linkou 55 ze Staré Osady.


Tato stránka (c) 1998 Richard A.Bílek. Autorem všech fotografií a článků je Richard A. Bílek, není-li uvedeno jinak. Šíření těchto informací povoleno při zachování pramene.